قوس اتصال

قوس اتصال گونه‌ای اتصال است که در درون یک نوار ریسه‌ای[۱] در قارچ‌های چتری (بازیدیومیست)[۲] یافت می‌شود.

قوس اتصال باعث می‌شود تا دو یاختهٔ ریسه‌ای (که با دیوارک[۳] از هم جدا شده‌اند) پس از جفت‌گیری با ریسهٔ جنس مخالف هر کدام دو هسته متفاوت داشته‌باشند.

پانویسویرایش

  1. hyphal strand
  2. Basidiomycete
  3. septa
  4. [۱] Cantharellus cibarius

منابعویرایش

  • C.J. Alexopolous، Charles W. Mims، M. Blackwell et al. ، Introductory Mycology، 4th ed. (John Wiley and Sons، Hoboken NJ، 2004) ISBN 0-471-52229-5