باز کردن منو اصلی

قید در زبان انگلیسی

نمونهویرایش

sincerely به معنای مخلصانه

quickly به معنای به سرعت

carefully به معنای بادقت

Happy>>>>Happily به معنای با خوشحالی

انواعویرایش

قید حالت (مثل Slowly)، قید تکرار (مثل usually)، قید کمی (مثل Very)، قید جمله (مثل certainly)، قید زمان (مثل After)، قید مکان (مثل anywhere) انواع قید در زبان انگلیسی هستند.

قیدهای حالتویرایش

قیدهای حالت (Adverbs of Manner) برای بیان روش، حالت، طور، طریق، روال و از این دست در جمله‌ای به کار گرفته می‌شوند. طریقه ساخت قید حالت با اضافه کردن یک ly به انتهای صفت متناظرش محقق می گردد. مثلاً bright+ly [۱] قیدهای حالت جزء بزرگترین گروه قید در زبان انگلیسی هستند.[۱]

پانویسویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ Adverbs of Manner List englishclub.com

عاللبا

منابعویرایش