لارس پورسنا

لارس پورسِنا (به لاتین: Lars Porsena) از پادشاهان قوم اِتروسک‌ها، از اقوام ایتالیای باستان، بود.

نقشهٔ لشکرکشی لارس پورسنا به رُم

او در حدود ۵۰۰ پیش از میلاد فرمانروای شهر کلوسیوم[۱] بود و نام‌آوری او از برای نبردی است که با جمهوری روم داشت.

پس از برکناری لوسیوس تارکوینیوس سوپربوس -واپسین پادشاه روم- در ۵۱۰ پیش از میلاد دودمان پادشاهی که تباری اتروسک داشت از لارس پورسنا درخواست نمود تا در براندازی جمهوری روم ایشان را یاری رساند و وی نیز پذیرفت. دربارهٔ سرانجام جنگ میان تاریخنگاران همداستانی‌ای در میان نیست. برخی نوشته‌اند که دلاوری رومیان در پدافند از شهر در او اثر کرد و دست از جنگ کشید و برخی آورده‌اند که او بر رم چیره‌شد. ولی هیچ منبعی به بازگشت پادشاه پیشین بر تخت پادشاهی اشاره‌ای نکرده‌است.

لارس پورسنا را پس از مرگ در شهری که بر آن فرمان می‌راند در گور نهادند ولی لوکیوس کورنلیوس سولا، جنگسالار رمی، در پی چیرگی بر کلوسیوم در ۸۹ پیش از میلاد آرامگاهش را ویران‌کرد.

منابعویرایش

  1. Clusium