لسعه (نیش) یا اوپسیلون کژدم یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.

لسعه
Scorpius constellation map.svg
Red circle.svg
محل لسعه در صورت فلکی کژدم
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کژدم
بعد 17h 30m 45.83712s
میل ‏44.9285″17′‎–37°
قدر ظاهری (ع) 2.70
مشخصات
نوع طیف B2 IV
شاخص رنگ U−B –0.854
شاخص رنگ B−V –0.221
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۸ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: –۲٫۳۷ mas/yr
میل: ۳۰٫۰۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۵٫۶۶ mas
قدر مطلق (MV)−۳٫۵۳
نام‌گذاری‌های دیگر
Lesath, υ Sco, 34 Sco, 34 Scorpii, CD-37° 11638, HD 158408, HIP 85696, HR 6508, SAO 208896.

منابع

  1. "Epsilon Scorpii". Wikipedia. 2019-04-29.