این مقاله دربارهٔ علم لغت است، نه زبان‌شناسی.

لغت (به عربی: علم اللغة) یا لسانیّات (گه‌گاه: «علوم عربی») به زبان‌شناسی عربی به‌طور ویژه در سده‌های میانهٔ اسلامی گفته می‌شود که از علوم ادبی بس‌دانش‌آموخته و گیرا بود. «گاه لغة بر جمیع اقسام علوم عربیه اطلاق شود؛ و علم متن لغت معرفت اوضاع مفردات است». این علم بر مفردشناسی اطلاق می‌شده‌است.[۱][۲]

منابع