لوئی هفتم

(تغییرمسیر از لوئی هفتم فرانسه)

لویی هفتمِ دارای لقب جوان (فرانسوی:Louis VII le Jeune)(زاده ۱۱۲۰ - مرگ ۱۸ سپتامبر ۱۱۸۰) از ۱۱۳۷ تا سال مرگش پادشاه فرانسه بود.

لوئی هفتم
پادشاه فرانسه
Louis VII le Jeune.jpg
لویی هفتم
دوران۱۱۳۷-۱۱۸۰
زادروز۱۱۲۰
درگذشت۱۸ سپتامبر ۱۱۸۰
آرامگاهکلیسای سن-دنی
پیش ازفیلیپ دوم
پس ازلویی ششم
همسرانالینور د آکیتن (ازدواج اول)
کنستانس کاستیل (ازدواج دوم)
آدل شامپاین (ازدواج سوم)
دودمانکاپتی
پدرلویی ششم
فرزندانفیلیپ دوم
ماری دوشامپانی
آلیکس، کنتس بلویس
مارگارت، ملکه انگلستان و هانگری
آلیس، کنتس وکسین
اگنس، امپراتریس قسطنطنیه

زندگی‌نامهویرایش

وی از دودمان کاپتی و فرزند لویی ششم بود.

ساخت کلیسای نوتردام در پاریس در زمان پادشاهی او آغاز شد.

با اینکه او از برادرش فیلیپ کوچک بود ولی با رویداد مرگ برادر، این لویی بود که به جای پدر بر تخت نشست. او را بیشتر به یک دیناور مانند دانسته‌اند تا یک شهریار. او که در آغاز پادشهی خودکامه بود پس از جنگ صلیبی‌ای که از سر گذراند به مردی پارسا بدل گشت.

در ژوئن ۱۱۴۷ به همراه همسرش، الینور د آکیتن، به سوی سوریه که درگیر جنگهای صلیبی بود به راه افتاد، ولی در لاذقیه ترکها به سپاه فرانسه شبیخون زدند.

ترکان از بالای کوه بر فرانسویان باران سنگ و پیکان باریدند و آنان را کشتار نمودند. با این همه به پادشاه آسیبی نرسید و سپاه فرانسه با پس زدن تازندگان به راه خود به سوی سرزمین مقدس ادامه دادند و در ۱۱۴۸ بدانجا رسیدند.

الینور د آکیتن همسر شاه از عموی خود ریموند انطاکیه‌ای در برابر تاخت و تاز الب ارسلان از شوهرش خواست که به یاری او بشتابد ولی لویی بر این باور بود که باید در اورشلیم بماند و انطاکیه در امان خواهد بود.

او به همراه کنراد سوم پادشاه آلمان و بالدوین سوم اورشلیمی شهر دمشق را محاصره کردند که ناکام ماند. لویی هفتم بر این پای می‌فشرد که در سرزمین مقدس بماند و از آن پدافند کند حال آنکه همسرش الینور سخت از شوهرش می‌خواست که به یاری عموی نگونبختش ریموند بشتابد. سرانجام فرانسویان در ۱۱۴۹ به میهن بازگشتند. این لشکرکشی نه تنها نیرو و هزینه بسیاری را برد، بلکه سبب شد که الینور نیز از همسرش لویی جدا شود.

لویی هفتم در پیوند با همسایه‌اش انگلستان کوشید تا توماس بکت را با هنری دوم پادشاه آن کشور آشتی دهد.

لویی هفتم را پس از مرگ در کلیسای سن‌دنی به خاک سپردند.

منابعویرایش