لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۱

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۱ دومین دوره از مسابقات لیگ جهانی می‌باشد که از ۱۷ مه تا ۲۷ ژوئیه با حضور ۱۰ کشور برگزار شد. دور پایانی این دوره در میلان، ایتالیا برگزار شد و تیم ایتالیا با غلبه بر کوبا برای دومین بار پیاپی قهرمان لیگ جهانی لقب گرفت.

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۱
جزئیات مسابقات
کشور میزبان ایتالیا
شهرمیلان
تاریخ برگزاری۱۷ مه – ۲۷ ژوئیه
تعداد تیم‌ها۱۰
قهرمان‌ ایتالیا (دومین عنوان)
نایب‌قهرمان کوبا
تیم سوم اتحاد جماهیر شوروی
تیم چهارم هلند
جوایز مسابقات
ارزشمندترین بازیکنایتالیا آندره‌آ زورزی

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B

  کوبا
  برزیل
  کانادا
  فرانسه
  هلند

  ایتالیا
  ژاپن
  اتحاد جماهیر شوروی
  کره جنوبی
  ایالات متحده آمریکا

دور بین‌المللیویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت ست بردع ست باخته امتیازات
  کوبا ۱۶ ۱۵ ۱ ۴۶ ۳۱ ۳۱
  هلند ۱۶ ۱۲ ۴ ۳۹ ۲۰ ۲۸
  برزیل ۱۶ ۸ ۸ ۳۲ ۳۲ ۲۴
  فرانسه ۱۶ ۳ ۱۳ ۱۸ ۴۲ ۱۹
  کانادا ۱۶ ۲ ۱۴ ۱۷ ۴۵ ۱۸
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   کوبا -   هلند ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲ - - ۴۵–۳۱
-   کوبا -   هلند ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۲۱
-   فرانسه -   کانادا ۳ - ۰ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ - - ۴۶–۳۴
-   فرانسه -   کانادا ۳ - ۲ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ ۶۸–۶۰
-   برزیل -   کوبا ۱ - ۳ ۱۱–۱۵ ۳–۱۵ ۱۵–۹ ۹–۱۵ - ۳۸–۵۴
-   برزیل -   کوبا ۲ - ۳ ۱۵–۶ ۱۰–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۶–۱۸ ۷۲–۷۰
-   کانادا -   فرانسه ۱ - ۳ ۸–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۹–۱۵ - ۴۶–۵۶
-   کانادا -   فرانسه ۳ - ۲ ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۳ ۶۳–۶۶
-   فرانسه -   برزیل ۱ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱–۱۵ ۱۵–۷ ۹–۱۵ - ۳۵–۵۲
-   فرانسه -   برزیل ۱ - ۳ ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵ ۱۲–۱۵ - ۴۱–۵۵
-   کانادا -   هلند ۱ - ۳ ۵–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۲–۱۵ ۸–۱۵ - ۴۰–۵۸
-   کانادا -   هلند ۲ - ۳ ۵–۱۵ ۱۵–۹ ۱۷–۱۵ ۶–۱۵ ۱۶–۱۸ ۵۹–۷۲
-   کوبا -   برزیل ۳ - ۰ ۱۶–۱۴ ۱۵–۸ ۱۵–۴ - - ۴۶–۲۶
-   کوبا -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ - ۵۵–۴۸
-   هلند -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۲۳
-   هلند -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۱۵–۲ - - ۴۵–۱۴
-   کوبا -   کانادا ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳ - - ۴۵–۳۲
-   کوبا -   کانادا ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ - - ۴۵–۲۵
-   برزیل -   هلند ۲ - ۳ ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸ ۷–۱۵ ۶۰–۶۷
-   برزیل -   هلند ۰ - ۳ ۱۰–۱۵ ۳–۱۵ ۳–۱۵ - - ۱۶–۴۵
-   برزیل -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹ - - ۴۶–۳۴
-   برزیل -   فرانسه ۳ - ۱ ۱۵–۸ ۱۷–۱۵ ۹–۱۵ ۱۷–۱۵ - ۵۸–۵۳
-   کانادا -   کوبا ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳–۱۵ - - ۲۷–۴۵
-   کانادا -   کوبا ۱ - ۳ ۱۶–۱۸ ۱۵–۱۳ ۴–۱۵ ۷–۱۵ - ۴۲–۶۱
-   هلند -   کانادا ۳ - ۱ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۵ - ۵۵–۴۰
-   هلند -   کانادا ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۱۵–۶ - - ۴۵–۱۷
-   فرانسه -   کوبا ۱ - ۳ ۵–۱۵ ۱۵–۱۲ ۹–۱۵ ۲–۱۵ - ۳۱–۵۷
-   فرانسه -   کوبا ۱ - ۳ ۵–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵–۱۵ - ۳۳–۵۷
-   کانادا -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۶ - ۵۶–۴۳
-   کانادا -   برزیل ۱ - ۳ ۱۵–۱۱ ۸–۱۵ ۱۵–۱۷ ۱۶–۱۸ - ۵۴–۶۱
-   فرانسه -   هلند ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۹–۱۵ - - ۲۷–۴۵
-   فرانسه -   هلند ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۹–۱۵ - - ۲۷–۴۵
-   هلند -   کوبا ۱ - ۳ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۹–۱۵ ۷–۱۵ - ۳۹–۵۸
-   هلند -   کوبا ۳ - ۱ ۱۵–۱۳ ۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۵ - ۵۴–۵۳
-   برزیل -   کانادا ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۵–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ - ۵۰–۴۳
-   برزیل -   کانادا ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۹–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ - ۵۴–۳۹
-   کوبا -   فرانسه ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۷–۱۵ - - ۴۷–۴۰
-   کوبا -   فرانسه ۳ - ۲ ۱۵–۱۰ ۹–۱۵ ۱۵–۶ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۶۶–۵۷
-   هلند -   برزیل ۳ - ۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۱۶–۱۴ - ۵۷–۴۵
-   هلند -   برزیل ۲ - ۳ ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۷ ۱۰–۱۵ ۶۰–۶۳
  • هفته یکم
کوبا   ۳ – ۰   هلند ۱۵–۰۹ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲
فرانسه   ۳ – ۰   کانادا ۱۶–۱۴ ۱۵–۰۹ ۱۵–۱۱


کوبا   ۳ – ۰   هلند ۱۵–۰۸ ۱۵–۰۳ ۱۵–۱۰
فرانسه   ۳ – ۲   کانادا ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۰۸ ۱۵–۱۲
  • هفته دوم
برزیل   ۱ – ۳   کوبا ۱۱–۱۵ ۰۳–۱۵ ۱۵–۰۹ ۰۹–۱۵
کانادا   ۱ – ۳   فرانسه ۰۸–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۰ ۰۹–۱۵


برزیل   ۲ – ۳   کوبا ۱۵–۰۶ ۱۰–۱۵ ۱۷–۱۶ ۱۴–۱۶ ۱۶–۱۸
کانادا   ۳ – ۲   فرانسه ۰۵–۱۲ ۰۷–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۳
  • هفته سوم
کانادا   ۱ – ۳   هلند ۰۵–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۲–۱۵ ۰۸–۱۵
فرانسه   ۱ – ۳   برزیل ۱۰–۱۵ ۰۱–۱۵ ۱۵–۰۷ ۰۹–۱۵


کانادا   ۲ – ۳   هلند ۰۵–۱۵ ۱۵–۰۹ ۱۷–۱۶ ۰۶–۱۵ ۱۶–۱۸
فرانسه   ۱ – ۳   برزیل ۰۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۰۷–۱۵ ۱۲–۱۵
  • هفته چهارم
کوبا   ۳ – ۰   برزیل ۱۶–۱۴ ۱۵–۰۸ ۱۵–۰۴
هلند   ۳ – ۰   فرانسه ۱۵–۱۰ ۱۵–۰۳ ۱۵–۱۰


کوبا   ۳ – ۱   برزیل ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۰۹ ۱۵–۱۳
هلند   ۳ – ۰   فرانسه ۱۵–۰۴ ۱۵–۰۸ ۱۵–۰۲
  • هفته پنجم
برزیل   ۲ – ۳   هلند ۱۶–۱۴ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۰۸ ۰۷–۱۵
کوبا   ۳ – ۰   کانادا ۱۵–۰۶ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۳


برزیل   ۰ – ۳   هلند ۱۰–۱۵ ۰۳–۱۵ ۰۳–۱۵
کوبا   ۳ – ۰   کانادا ۱۵–۰۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۰۸
  • هفته ششم
برزیل   ۳ – ۰   فرانسه ۱۵–۱۱ ۱۶–۱۴ ۱۵–۰۹
کانادا   ۰ – ۳   کوبا ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۰۳–۱۵


برزیل   ۳ – ۱   فرانسه ۱۵–۰۸ ۱۷–۱۵ ۰۹–۱۵ ۱۷–۱۶
کانادا   ۱ – ۳   کوبا ۱۶–۱۸ ۱۵–۱۳ ۰۴–۱۵ ۰۷–۱۵
  • هفته هفتم
فرانسه   ۱ – ۳   کوبا ۰۵–۱۵ ۱۵–۱۲ ۰۹–۱۵ ۰۲–۱۵
هلند   ۳ – ۱   کانادا ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۰۸ ۱۵–۰۵


فرانسه   ۱ – ۳   کوبا ۰۵–۱۵ ۰۸–۱۵ ۱۵–۱۲ ۰۵–۱۵
هلند   ۳ – ۰   کانادا ۱۵–۰۳ ۱۵–۰۸ ۱۵–۰۶
  • هفته هشتم
کانادا   ۳ – ۱   برزیل ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۱۱–۱۵ ۱۵–۰۶
فرانسه   ۰ – ۳   هلند ۱۳–۱۵ ۰۵–۱۵ ۰۹–۱۵


کانادا   ۱ – ۳   برزیل ۱۵–۱۱ ۰۸–۱۵ ۱۵–۱۷ ۱۶–۱۸
فرانسه   ۰ – ۳   هلند ۱۳–۱۵ ۰۵–۱۵ ۰۹–۱۵
  • هفته نهم
برزیل   ۳ – ۱   کانادا ۱۵–۰۶ ۰۵–۱۵ ۱۵–۰۹ ۱۵–۱۳
هلند   ۱ – ۳   کوبا ۰۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۰۹–۱۵ ۰۷–۱۵


برزیل   ۳ – ۱   کانادا ۱۵–۰۶ ۰۹–۱۵ ۱۵–۰۷ ۱۵–۱۱
هلند   ۳ – ۱   کوبا ۱۵–۱۳ ۰۷–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۵
  • هفته دهم
کوبا   ۳ – ۰   فرانسه ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۷–۱۵
هلند   ۳ – ۱   برزیل ۱۱–۱۵ ۱۵–۰۶ ۱۵–۱۰ ۱۶–۱۴


کوبا   ۳ – ۲   فرانسه ۱۵–۱۰ ۰۹–۱۵ ۱۵–۰۶ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱
هلند   ۲ – ۳   برزیل ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۰۷ ۱۰–۱۵

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  ایتالیا ۱۶ ۱۴ ۲ ۴۶ ۱۴ ۳۰
  اتحاد جماهیر شوروی ۱۶ ۱۱ ۵ ۴۱ ۲۴ ۲۷
  ایالات متحده آمریکا ۱۶ ۶ ۱۰ ۲۴ ۳۸ ۲۲
  ژاپن ۱۶ ۵ ۱۱ ۲۲ ۳۸ ۲۱
  کره جنوبی ۱۶ ۴ ۱۲ ۱۹ ۳۸ ۲۰
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱ - ۵۸–۴۸
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۳ - ۲ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۷ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۷۲–۶۵
-   کره جنوبی -   اتحاد جماهیر شوروی ۱ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۷–۱۵ ۸–۱۵ ۸–۱۵ - ۴۳–۶۰
-   کره جنوبی -   اتحاد جماهیر شوروی ۰ - ۳ ۹–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵ - - ۲۱–۴۵
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ایتالیا ۳ - ۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۵۸–۶۲
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ایتالیا ۲ - ۳ ۱–۱۵ ۹–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۹–۱۵ ۴۹–۷۰
-   ژاپن -   کره جنوبی ۳ - ۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۴ ۱۱–۱۵ ۱۶–۱۴ ۶۸–۵۷
-   ژاپن -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۱۵–۸ - - ۴۵–۲۹
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ - - ۴۵–۲۶
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۲۷
-   ایالات متحده آمریکا -   ایتالیا ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۷ - - ۳۹–۴۷
-   ایالات متحده آمریکا -   ایتالیا ۳ - ۲ ۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۵۱–۶۱
-   ایتالیا -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۱۵–۸ - - ۴۵–۲۱
-   ایتالیا -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ - - ۴۵–۲۴
-   ایالات متحده آمریکا -   کره جنوبی ۱ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۳ ۷–۱۵ - ۴۵–۵۸
-   ایالات متحده آمریکا -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ - - ۴۵–۲۱
-   ایتالیا -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۳ ۱۵–۷ - - ۴۵–۲۳
-   ایتالیا -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۱۲ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ - - ۴۵–۳۲
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۴ ۱۵–۵ - - ۴۵–۱۹
-   اتحاد جماهیر شوروی -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۱ ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ - ۵۸–۳۲
-   ایتالیا -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۲۶
-   ایتالیا -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۷–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ - - ۴۷–۳۴
-   ژاپن -   اتحاد جماهیر شوروی ۱ - ۳ ۱۵–۱۲ ۸–۱۵ ۷–۱۵ ۳–۱۵ - ۳۳–۵۷
-   ژاپن -   اتحاد جماهیر شوروی ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۶–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ - ۵۲–۵۲
-   ایتالیا -   اتحاد جماهیر شوروی ۳ - ۲ ۱۵–۶ ۱۵–۱۲ ۳–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۵۵–۶۱
-   ایتالیا -   اتحاد جماهیر شوروی ۳ - ۱ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۳ ۱۵–۷ - ۵۹–۳۷
-   کره جنوبی -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۳۱
-   کره جنوبی -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۳–۱۵ ۱۵–۶ - ۴۸–۴۲
-   اتحاد جماهیر شوروی -   کره جنوبی ۳ - ۲ ۱۴–۱۶ ۱۰–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۱۵–۱۳ ۶۹–۵۴
-   اتحاد جماهیر شوروی -   کره جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ - - ۴۵–۳۵
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۸ ۶–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۹ - ۵۲–۴۶
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۸ ۷–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۱۲ - ۵۲–۳۹
-   ژاپن -   ایتالیا ۲ - ۳ ۱۵–۹ ۱۷–۱۵ ۲–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۰–۱۵ ۵۶–۶۹
-   ژاپن -   ایتالیا ۰ - ۳ ۱۲–۱۵ ۵–۱۵ ۱۳–۱۵ - - ۳۰–۴۵
-   کره جنوبی -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۱ - - ۴۵–۳۳
-   کره جنوبی -   ایالات متحده آمریکا ۱ - ۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۳–۱۵ ۱۱–۱۵ - ۴۱–۵۴
-   ایالات متحده آمریکا -   اتحاد جماهیر شوروی ۲ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۲ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۶۶–۵۶
-   ایالات متحده آمریکا -   اتحاد جماهیر شوروی ۳ - ۲ ۸–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۴ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۶۸–۶۱
-   کره جنوبی -   ایتالیا ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ - - ۳۲–۴۵
-   کره جنوبی -   ایتالیا ۱ - ۳ ۸–۱۵ ۱۵–۹ ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ - ۴۱–۵۴

دور نهاییویرایش

  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۲۶ ژوئیه
   ایتالیا  ۳  
   هلند  ۲  
 
۲۷ ژوئیه
       ایتالیا  ۳
     کوبا  ۰


بازی مکان سوم
۲۶ ژوئیه ۲۷ ژوئیه
   کوبا  ۳    هلند  ۱
   اتحاد جماهیر شوروی  ۲


     اتحاد جماهیر شوروی  ۳

نیمه‌نهایی‌هاویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۶ ژوئیه ایتالیا   ۳–۲   هلند ۱۲–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۶۸–۵۶
۲۶ ژوئیه کوبا   ۳–۲   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵–۸ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۷–۶۱

بازی مکان سومویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ ژوئیه هلند   ۱–۳   اتحاد جماهیر شوروی ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۳–۱۵ ۸–۱۵ ۴۸–۵۵

نهاییویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۲۷ ژوئیه ایتالیا   ۳–۰   کوبا ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۴۶–۳۹

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

پیوند به بیرونویرایش