لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۳

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۳ چهارمین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۲۱ مه تا ۳۱ ژوئیه با حضور ۱۲ کشور برگزار شد. دور پایانی این دوره از رقابت‌ها در سائو پائولو، برزیل برگزار شد و تیم میزبان توانست برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند.

لیگ جهانی ۱۹۹۲
ورزشگاه ایبیراپوئرآ میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانبرزیل
شهرسائو پائولو
تاریخ۲۱ مه – ۳۱ ژوئیه
تیم‌ها۱۲
قهرمان برزیل (یکمین عنوان)
مقام دوم روسیه
مقام سوم ایتالیا
مقام چهارم کوبا
جوایز تورنمنت
MVPبرزیل جیووانی گاویو


گروه‌بندی

ویرایش
گروه A گروه B

  برزیل
  آلمان
  یونان
  ژاپن
  روسیه
  ایالات متحده آمریکا

  چین
  کوبا
  فنلاند
  ایتالیا
  هلند
  کرهٔ جنوبی

دور بین‌المللی

ویرایش

گروه A

ویرایش
تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  روسیه ۲۰ ۱۶ ۴ ۵۱ ۲۳ ۳۶
  برزیل ۲۰ ۱۵ ۵ ۵۲ ۱۸ ۳۵
  ژاپن ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۳۶ ۴۱ ۳۰
  آلمان ۲۰ ۹ ۱۱ ۳۲ ۴۲ ۲۹
  ایالات متحده آمریکا ۲۰ ۷ ۱۳ ۳۰ ۴۴ ۲۷
  یونان ۲۰ ۳ ۱۷ ۲۱ ۵۴ ۲۳
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   روسیه -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۴۵–۲۳
-   روسیه -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۲ ۱۵–۶ ۶–۱۵ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۲–۵۷
-   ژاپن -   یونان ۳ - ۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۴–۱۵ ۱۵–۱۳ ۶۰–۶۰
-   ژاپن -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۱
-   آلمان -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۵۲–۵۰
-   آلمان -   برزیل ۳ - ۲ ۱۷–۱۵ ۲–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۷–۱۵ ۱۷–۱۵ ۶۴–۷۵
-   روسیه -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۴۵–۲۹
-   روسیه -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۵ ۱۵–۳ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۱
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۱ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۱۳–۱۵ ۵۰–۵۶
-   ایالات متحده آمریکا -   ژاپن ۳ - ۲ ۷–۱۵ ۴–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ ۱۵–۱۳ ۵۶–۵۵
-   یونان -   برزیل ۰ - ۳ ۹–۱۵ ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۲۳–۴۵
-   یونان -   برزیل ۱ - ۳ ۱۵–۶ ۵–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۳۱–۵۱
-   برزیل -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۱۷–۱۶ ۱۵–۱۳ ۶۰–۵۱
-   برزیل -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۱۲ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۱ ۴۷–۳۷
-   ایالات متحده آمریکا -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۷
-   ایالات متحده آمریکا -   آلمان ۳ - ۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ ۵۸–۴۶
-   یونان -   روسیه ۰ - ۳ ۱۱–۱۵ ۸–۱۵ ۰–۱۵ ۱۹–۴۵
-   یونان -   روسیه ۲ - ۳ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵ ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۵۸–۶۶
-   برزیل -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۴۵–۱۴
-   برزیل -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۳
-   ژاپن -   روسیه ۱ - ۳ ۱۱–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۷ ۷–۱۵ ۴۸–۵۶
-   ژاپن -   روسیه ۰ - ۳ ۵–۱۵ ۱۰–۱۵ ۷–۱۵ ۲۲–۴۵
-   آلمان -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۱ ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۵۸–۳۸
-   آلمان -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۴۵–۲۲
-   برزیل -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۴۵–۲۷
-   برزیل -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۵–۱ ۴۵–۱۹
-   آلمان -   روسیه ۰ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۱–۱۵ ۶–۱۵ ۲۷–۴۵
-   آلمان -   روسیه ۱ - ۳ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۴۲–۵۵
-   یونان -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۵–۱۲ ۱۳–۱۵ ۱۵–۵ ۱۶–۱۴ ۵۹–۴۶
-   یونان -   ژاپن ۲ - ۳ ۱۵–۳ ۱۱–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۳–۱۵ ۶۷–۶۲
-   روسیه -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱۰ ۱۷–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۳ ۵۹–۵۳
-   روسیه -   برزیل ۳ - ۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۵۵–۴۵
-   آلمان -   ژاپن ۳ - ۱ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۲ ۷–۱۵ ۱۶–۱۴ ۵۴–۵۵
-   آلمان -   ژاپن ۱ - ۳ ۱۵–۱۳ ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۹–۱۵ ۳۶–۵۸
-   ایالات متحده آمریکا -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۵–۳ ۴۵–۲۱
-   ایالات متحده آمریکا -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۴
-   ژاپن -   برزیل ۰ - ۳ ۱۱–۱۵ ۹–۱۵ ۱۱–۱۵ ۳۱–۴۵
-   ژاپن -   برزیل ۳ - ۲ ۱۳–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۸ ۶–۱۵ ۱۵–۱۱ ۶۴–۵۴
-   آلمان -   یونان ۳ - ۱ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۳–۱۵ ۱۵–۵ ۴۸–۳۴
-   آلمان -   یونان ۳ - ۲ ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۴ ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۱۵–۱۳ ۶۴–۷۰
-   ایالات متحده آمریکا -   روسیه ۲ - ۳ ۱۵–۸ ۱۵–۶ ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۱–۱۵ ۶۶–۵۹
-   ایالات متحده آمریکا -   روسیه ۳ - ۲ ۲–۱۵ ۷–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۱ ۵۴–۶۳
-   روسیه -   یونان ۳ - ۰ ۱۵–۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۴۵–۲۳
-   روسیه -   یونان ۳ - ۱ ۱۵–۱۱ ۸–۱۵ ۱۵–۴ ۱۵–۸ ۵۳–۳۸
-   ژاپن -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ ۴۵–۱۵
-   ژاپن -   آلمان ۳ - ۲ ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۶۴–۶۳
-   ایالات متحده آمریکا -   برزیل ۰ - ۳ ۷–۱۵ ۵–۱۵ ۳–۱۵ ۱۵–۴۵
-   ایالات متحده آمریکا -   برزیل ۱ - ۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۷–۱۵ ۴۷–۵۴
-   روسیه -   ژاپن ۱ - ۳ ۹–۱۵ ۱۵–۷ ۵–۱۵ ۱۲–۱۵ ۴۱–۵۲
-   روسیه -   ژاپن ۳ - ۰ ۱۵–۲ ۱۵–۲ ۱۵–۵ ۴۵–۹
-   برزیل -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۵ ۱۵–۶ ۴۵–۱۴
-   برزیل -   آلمان ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۲ ۱۵–۳ ۴۵–۱۳
-   یونان -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۷–۱۵ ۱۵–۹ ۴۷–۳۷
-   یونان -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۲ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۹–۱۵ ۱۵–۱۷ ۱۷–۱۵ ۷۱–۶۹
-   برزیل -   روسیه ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۴۵–۲۹
-   برزیل -   روسیه ۳ - ۰ ۱۷–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۵ ۴۸–۳۴
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۰ - ۳ ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۱۳–۱۵ ۲۵–۴۵
-   ژاپن -   ایالات متحده آمریکا ۳ - ۰ ۱۵–۴ ۱۵–۷ ۱۵–۸ ۴۵–۱۹
-   یونان -   آلمان ۱ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۷–۱۵ ۴۵–۵۴
-   یونان -   آلمان ۰ - ۳ ۵–۱۵ ۶–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۱–۴۵

گروه B

ویرایش
تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیازات
  ایتالیا ۲۰ ۱۹ ۱ ۵۹ ۱۴ ۳۹
  کوبا ۲۰ ۱۶ ۴ ۵۳ ۲۰ ۳۶
  هلند ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴۲ ۳۳ ۳۰
  چین ۲۰ ۹ ۱۱ ۳۶ ۴۰ ۲۹
  کرهٔ جنوبی ۲۰ ۵ ۱۵ ۱۸ ۴۹ ۲۵
  فنلاند ۲۰ ۱ ۱۹ ۵ ۵۷ ۲۱
تاریخ بازی نتیجه ست‌ها مجموع
امتیازات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
-   ایتالیا -   هلند ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۱۰ ۴۵–۱۹
-   ایتالیا -   هلند ۳ - ۲ ۱۳–۱۵ ۵–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۶۳–۵۲
-   کوبا -   چین ۲ - ۳ ۱۳–۱۵ ۱۲–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۳ ۱۶–۱۸ ۷۱–۵۹
-   کوبا -   چین ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۱۵–۳ ۴۵–۲۶
-   کرهٔ جنوبی -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۵ ۱۵–۷ ۱۵–۲ ۴۵–۱۴
-   کرهٔ جنوبی -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۱۵–۷ ۴۵–۲۱
-   ایتالیا -   کوبا ۳ - ۱ ۸–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۱۵–۵ ۵۳–۴۳
-   ایتالیا -   کوبا ۲ - ۳ ۱۵–۳ ۱۰–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۲۰–۲۲ ۶۸–۶۸
-   چین -   هلند ۳ - ۲ ۱۳–۱۵ ۱۴–۱۶ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۳ ۱۵–۵ ۷۲–۶۰
-   چین -   هلند ۱ - ۳ ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۶ ۹–۱۵ ۴۲–۵۱
-   فنلاند -   کرهٔ جنوبی ۰ - ۳ ۹–۱۵ ۹–۱۵ ۵–۱۵ ۲۳–۴۵
-   فنلاند -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۷–۱۵ ۱۵–۵ ۱۵–۱۰ ۴۷–۳۰
-   کوبا -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۴۵–۲۲
-   کوبا -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۴۵–۲۱
-   هلند -   ایتالیا ۱ - ۳ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۳ ۷–۱۵ ۳۶–۵۸
-   هلند -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۵–۱۳ ۱۰–۱۵ ۹–۱۵ ۵–۱۵ ۳۹–۵۸
-   کرهٔ جنوبی -   چین ۱ - ۳ ۱۰–۱۵ ۱۵–۵ ۶–۱۵ ۱۴–۱۶ ۴۵–۵۱
-   کرهٔ جنوبی -   چین ۳ - ۲ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸ ۲–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۵۸–۵۹
-   ایتالیا -   چین ۳ - ۲ ۱۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۶ ۱۶–۱۴ ۱۹–۱۷ ۷۶–۶۷
-   ایتالیا -   چین ۳ - ۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۷
-   کرهٔ جنوبی -   هلند ۳ - ۲ ۱۵–۱۲ ۱۳–۱۵ ۶–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۰ ۶۵–۶۶
-   کرهٔ جنوبی -   هلند ۰ - ۳ ۸–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۲۰–۴۵
-   فنلاند -   کوبا ۱ - ۳ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۱۵–۱۰ ۹–۱۵ ۳۸–۵۵
-   فنلاند -   کوبا ۰ - ۳ ۱۳–۱۵ ۸–۱۵ ۳–۱۵ ۲۴–۴۵
-   ایتالیا -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۲ ۴۵–۳۷
-   ایتالیا -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۹ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۷
-   هلند -   کوبا ۱ - ۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۸–۱۵ ۴۵–۵۶
-   هلند -   کوبا ۱ - ۳ ۳–۱۵ ۱۶–۱۴ ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۳۱–۵۹
-   چین -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۴۵–۲۴
-   چین -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۴۵–۲۱
-   کوبا -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۱۵–۱۱ ۴۵–۱۸
-   کوبا -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۴ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۳
-   هلند -   چین ۳ - ۱ ۱۵–۶ ۱۵–۱۱ ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۵۹–۳۹
-   هلند -   چین ۳ - ۰ ۱۵–۷ ۱۵–۶ ۱۵–۸ ۴۵–۲۱
-   فنلاند -   ایتالیا ۰ - ۳ ۴–۱۵ ۶–۱۵ ۶–۱۵ ۱۶–۴۵
-   فنلاند -   ایتالیا ۰ - ۳ ۷–۱۵ ۷–۱۵ ۲–۱۵ ۱۶–۴۵
-   کوبا -   هلند ۳ - ۲ ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ ۶۸–۶۹
-   کوبا -   هلند ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۴۵–۲۶
-   کرهٔ جنوبی -   ایتالیا ۰ - ۳ ۹–۱۵ ۹–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۸–۴۵
-   کرهٔ جنوبی -   ایتالیا ۰ - ۳ ۱۲–۱۵ ۹–۱۵ ۱۰–۱۵ ۳۱–۴۵
-   فنلاند -   چین ۰ - ۳ ۵–۱۵ ۳–۱۵ ۸–۱۵ ۱۶–۴۵
-   فنلاند -   چین ۱ - ۳ ۱۱–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۵۰–۵۴
-   هلند -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۴۵–۳۰
-   هلند -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۳ ۱۵–۳ ۱۷–۱۶ ۴۷–۲۲
-   چین -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۵–۱۳ ۱۳–۱۵ ۸–۱۵ ۴–۱۵ ۴۰–۵۸
-   چین -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۱۳–۱۵ ۳–۱۵ ۴۱–۵۴
-   کرهٔ جنوبی -   کوبا ۰ - ۳ ۱۰–۱۵ ۷–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۷–۴۵
-   کرهٔ جنوبی -   کوبا ۰ - ۳ ۵–۱۵ ۱۱–۱۵ ۱۱–۱۵ ۲۷–۴۵
-   ایتالیا -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۹ ۱۵–۲ ۱۵–۰ ۴۵–۱۱
-   ایتالیا -   فنلاند ۳ - ۰ ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۱۵–۴ ۴۵–۱۳
-   هلند -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۵–۸ ۱۵–۸ ۱۵–۱۲ ۴۵–۲۸
-   هلند -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۱ ۱۵–۷ ۱۱–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۱۰ ۵۶–۳۸
-   چین -   کوبا ۱ - ۳ ۳–۱۵ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۷–۱۵ ۳۸–۵۵
-   چین -   کوبا ۰ - ۳ ۶–۱۵ ۸–۱۵ ۷–۱۵ ۲۱–۴۵
-   کوبا -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۱–۱۵ ۵–۱۵ ۱۵–۶ ۸–۱۵ ۳۹–۵۱
-   کوبا -   ایتالیا ۱ - ۳ ۱۱–۱۵ ۱۵–۸ ۱۲–۱۵ ۶–۱۵ ۴۴–۵۳
-   چین -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۱ ۱۵–۸ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۵۸–۴۱
-   چین -   کرهٔ جنوبی ۳ - ۰ ۱۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ ۴۷–۳۵
-   فنلاند -   هلند ۰ - ۳ ۷–۱۵ ۹–۱۵ ۵–۱۵ ۲۱–۴۵
-   فنلاند -   هلند ۰ - ۳ ۱۱–۱۵ ۱۴–۱۶ ۵–۱۵ ۳۰–۴۶

دور نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی‌ها نهایی
۳۰ ژوئیه
   برزیل  ۳  
   ایتالیا  ۰  
 
۳۱ ژوئیه
       برزیل  ۳
     روسیه  ۰


بازی مکان سوم
۳۰ ژوئیه ۳۱ ژوئیه
   روسیه  ۳    ایتالیا  ۳
   کوبا  ۱


     کوبا  ۰

نیمه‌نهایی‌ها

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۰ ژوئیه برزیل   ۳–۰   ایتالیا ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۴۵–۳۱
۳۰ ژوئیه روسیه   ۳–۱   کوبا ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۳ ۱۲–۱۵ ۱۵–۹ ۵۷–۴۷

بازی مکان سوم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ ژوئیه ایتالیا   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۲ ۴۵–۳۵

نهایی

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۳۱ ژوئیه برزیل   ۳–۰   روسیه ۱۵–۲ ۱۵–۱۳ ۱۵–۹ ۴۵–۲۴

رده‌بندی نهایی

ویرایش

جوایز

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش