لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵ ششمین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۱۹ مه تا ۹ ژوئیه با حضور ۱۲ تیم برگزار شد. دور پایانی این دوره در ریو دو ژانیرو (اصلی) و بلو هوریزونته (کمکی)، برزیل برگزار شد.

لیگ جهانی ۱۹۹۵
Maracanãzinho (4712854723).jpg
جیناسیو دو ماراکانازینیو میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانبرزیل
شهرریو دو ژانیرو، بلو هوریزونته
تاریخ۱۹ مه – ۹ ژوئیه
تیم‌ها۱۲
قهرمان ایتالیا (پنجمین عنوان)
نایب قهرمان برزیل
مکان سوم کوبا
مکان چهارم روسیه


گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C

  برزیل
  کوبا
  اسپانیا
  ایالات متحده آمریکا

  بلغارستان
  یونان
  ایتالیا
  هلند

  چین
  ژاپن
  روسیه
  کره جنوبی

دور نخستویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  برزیل ۱۲ ۷ ۵ ۲۶ ۲۱ ۱۹
  کوبا ۱۲ ۷ ۵ ۲۷ ۲۲ ۱۹
  اسپانیا ۱۲ ۶ ۶ ۲۲ ۲۶ ۱۸
  ایالات متحده آمریکا ۱۲ ۶ ۶ ۲۰ ۲۶ ۱۸

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  ایتالیا ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۲ ۱۲ ۲۲
  بلغارستان ۱۲ ۹ ۳ ۲۸ ۱۷ ۲۱
  یونان ۱۲ ۳ ۹ ۱۴ ۳۰ ۱۵
  هلند ۱۲ ۲ ۱۰ ۱۶ ۳۱ ۱۴

گروه Cویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  روسیه ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۴ ۱۲ ۲۲
  کره جنوبی ۱۲ ۶ ۶ ۲۱ ۲۴ ۱۸
  ژاپن ۱۲ ۴ ۸ ۱۸ ۲۷ ۱۶
  چین ۱۲ ۴ ۸ ۱۸ ۲۸ ۱۶

دور نهاییویرایش

واجد شرایط برای حضور در رقابت نهایی
واجد شرایط برای حضور در رقابت مکان سوم
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۷ ۳ ۱ ۱۱ ۴ ۲٫۷۵۰ ۲۱۲ ۱۵۶ ۱٫۳۵۹
۲   ایتالیا ۷ ۳ ۱ ۱۰ ۶ ۱٫۶۶۷ ۲۱۶ ۱۸۲ ۱٫۱۸۷
۳   کوبا ۶ ۲ ۲ ۸ ۷ ۱٫۱۴۳ ۲۱۰ ۱۷۷ ۱٫۱۸۶
۴   روسیه ۶ ۲ ۲ ۷ ۷ ۱٫۰۰۰ ۱۵۶ ۱۷۴ ۰٫۸۹۷
۵   بلغارستان ۶ ۲ ۲ ۶ ۸ ۰٫۷۵۰ ۱۶۹ ۱۸۰ ۰٫۹۳۹
۶   کره جنوبی ۴ ۰ ۴ ۲ ۱۲ ۰٫۱۶۷ ۱۱۲ ۲۰۶ ۰٫۵۴۴

گروه بلو هوریزونتهویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۴ ژوئیه ایتالیا   ۳–۱   کره جنوبی ۱۵–۴ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۹ - ۵۷–۳۵
۴ ژوئیه کوبا   ۳–۰   روسیه ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۵ - - ۴۵–۲۲
۴ ژوئیه برزیل   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۳ - - ۴۵–۲۶
۵ ژوئیه بلغارستان   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵–۶ ۱۵–۴ ۱۵–۶ - - ۴۵–۱۶
۵ ژوئیه ایتالیا   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ - - ۴۵–۳۲
۵ ژوئیه برزیل   ۳–۱   روسیه ۱۵–۴ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۱ ۵۸–۳۸
۶ ژوئیه روسیه   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ - - ۴۵–۲۲
۶ ژوئیه کوبا   ۳–۱   کره جنوبی ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۵۹–۳۴
۶ ژوئیه ایتالیا   ۳–۲   برزیل ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۶۵–۶۴

گروه ریو دو ژانیروویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۸ ژوئیه بلغارستان   ۳–۲   کوبا ۱۱–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۲۵–۲۳ ۷۶–۷۴
۸ ژوئیه روسیه   ۳–۱   ایتالیا ۵–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ - ۵۱–۴۹
۸ ژوئیه برزیل   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ - - ۴۵–۲۷

رقابت‌های نهاییویرایش

بازی مکان سومویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۹ ژوئیه کوبا   ۳–۲   روسیه ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۴–۱۶ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۳ ۷۰–۶۷

نهاییویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۹ ژوئیه برزیل   ۱–۳   ایتالیا ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۹–۱۵ ۱۲–۱۵ ۴۸–۵۲

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

جوایز دور نهاییویرایش

جوایز دور نخست (دور مقدماتی)ویرایش

منابعویرایش

سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال