لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵ ششمین دوره مسابقات لیگ جهانی والیبال می‌باشد که از ۱۹ مه تا ۹ ژوئیه با حضور ۱۲ تیم برگزار شد. دور پایانی این دوره در ریو دو ژانیرو (اصلی) و بلو هوریزونته (کمکی)، برزیل برگزار شد.

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵
جزئیات مسابقات
کشور میزبان برزیل
شهرریو دو ژانیرو، بلو هوریزونته
تاریخ برگزاری۱۹ مه – ۹ ژوئیه
تعداد تیم‌ها۱۲
قهرمان‌ ایتالیا (پنجمین عنوان)
نایب‌قهرمان برزیل
تیم سوم کوبا
تیم چهارم روسیه

گروه‌بندیویرایش

گروه A گروه B گروه C

  برزیل
  کوبا
  اسپانیا
  ایالات متحده آمریکا

  بلغارستان
  یونان
  ایتالیا
  هلند

  چین
  ژاپن
  روسیه
  کره جنوبی

دور نخستویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  برزیل ۱۲ ۷ ۵ ۲۶ ۲۱ ۱۹
  کوبا ۱۲ ۷ ۵ ۲۷ ۲۲ ۱۹
  اسپانیا ۱۲ ۶ ۶ ۲۲ ۲۶ ۱۸
  ایالات متحده آمریکا ۱۲ ۶ ۶ ۲۰ ۲۶ ۱۸

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  ایتالیا ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۲ ۱۲ ۲۲
  بلغارستان ۱۲ ۹ ۳ ۲۸ ۱۷ ۲۱
  یونان ۱۲ ۳ ۹ ۱۴ ۳۰ ۱۵
  هلند ۱۲ ۲ ۱۰ ۱۶ ۳۱ ۱۴

گروه Cویرایش

تیم بازی برد باخت ست برده ست باخته امتیاز
  روسیه ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۴ ۱۲ ۲۲
  کره جنوبی ۱۲ ۶ ۶ ۲۱ ۲۴ ۱۸
  ژاپن ۱۲ ۴ ۸ ۱۸ ۲۷ ۱۶
  چین ۱۲ ۴ ۸ ۱۸ ۲۸ ۱۶

دور پایانیویرایش

واجد شرایط برای حضور در دیدار نهایی
واجد شرایط برای حضور در دیدار رده‌بندی
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۷ ۳ ۱ ۱۱ ۴ ۲٫۷۵۰ ۲۱۲ ۱۵۶ ۱٫۳۵۹
۲   ایتالیا ۷ ۳ ۱ ۱۰ ۶ ۱٫۶۶۷ ۲۱۶ ۱۸۲ ۱٫۱۸۷
۳   کوبا ۶ ۲ ۲ ۸ ۷ ۱٫۱۴۳ ۲۱۰ ۱۷۷ ۱٫۱۸۶
۴   روسیه ۶ ۲ ۲ ۷ ۷ ۱٫۰۰۰ ۱۵۶ ۱۷۴ ۰٫۸۹۷
۵   بلغارستان ۶ ۲ ۲ ۶ ۸ ۰٫۷۵۰ ۱۶۹ ۱۸۰ ۰٫۹۳۹
۶   کره جنوبی ۴ ۰ ۴ ۲ ۱۲ ۰٫۱۶۷ ۱۱۲ ۲۰۶ ۰٫۵۴۴

گروه بلو هوریزونتهویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۴ ژوئیه ایتالیا   ۳–۱   کره جنوبی ۱۵–۴ ۱۲–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۹ - ۵۷–۳۵
۴ ژوئیه کوبا   ۳–۰   روسیه ۱۵–۹ ۱۵–۸ ۱۵–۵ - - ۴۵–۲۲
۴ ژوئیه برزیل   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۳ - - ۴۵–۲۶
۵ ژوئیه بلغارستان   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵–۶ ۱۵–۴ ۱۵–۶ - - ۴۵–۱۶
۵ ژوئیه ایتالیا   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ - - ۴۵–۳۲
۵ ژوئیه برزیل   ۳–۱   روسیه ۱۵–۴ ۱۳–۱۵ ۱۵–۸ ۱۵–۱۱ ۵۸–۳۸
۶ ژوئیه روسیه   ۳–۰   بلغارستان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۰ ۱۵–۲ - - ۴۵–۲۲
۶ ژوئیه کوبا   ۳–۱   کره جنوبی ۱۴–۱۶ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۵۹–۳۴
۶ ژوئیه ایتالیا   ۳–۲   برزیل ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۶۵–۶۴

گروه ریو دو ژانیروویرایش

تاریخ نتیجه دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۸ ژوئیه بلغارستان   ۳–۲   کوبا ۱۱–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۳ ۱۵–۸ ۲۵–۲۳ ۷۶–۷۴
۸ ژوئیه روسیه   ۳–۱   ایتالیا ۵–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۱۵–۷ - ۵۱–۴۹
۸ ژوئیه برزیل   ۳–۰   کره جنوبی ۱۵–۱۰ ۱۵–۵ ۱۵–۱۲ - - ۴۵–۲۷

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

جوایز دور نهاییویرایش

جوایز دور نخست (دور مقدماتی)ویرایش

منابعویرایش

سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال