لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۶

لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۶ هفتمین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۱۰ مه تا ۲۹ ژوئیه با حضور ۱۱ تیم برگزار شد. دور پایانی این دوره در روتردام، هلند برگزار شد. تیم هلند در دیدار پایانی ایتالیا را شکست داد و قهرمان این دوره شد.

لیگ جهانی ۱۹۹۶
Rotterdam Ahoy 2016.jpg
روتردام اهوی میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانهلند
شهرروتردام
تاریخ۱۰ مه – ۲۹ ژوئیه
تیم‌ها۱۱
قهرمان هلند (یکمین عنوان)
نایب قهرمان ایتالیا
مکان سوم روسیه
مکان چهارم کوبا
جوایز تورنمنت
MVPایتالیا لورنزو برناردی


گروه‌بندیویرایش

گلدان A گلدان B گلدان C

  آرژانتین
  برزیل
  کوبا
  اسپانیا

  بلغارستان
  یونان
  ایتالیا
  هلند

  چین
  ژاپن
  روسیه

دور نخستویرایش

گروه Aویرایش

تیم امتیاز برد باخت ست برده ست باخته میانگین امتیاز برده امتیاز باخته میانگین امتیاز
  برزیل ۲۲ ۱۰ ۲ ۳۴ ۱۳ ۲٫۶۱۵ - - -
  کوبا ۱۸ ۶ ۶ ۲۴ ۲۴ ۱٫۰۰۰ - - -
  آرژانتین ۱۶ ۴ ۸ ۲۲ ۲۶ ۰٫۸۴۶ - - -
  اسپانیا ۱۶ ۴ ۸ ۱۳ ۳۰ ۰٫۴۳۳ - - -

گروه Bویرایش

تیم امتیاز برد باخت ست برده ست باخته میانگین امتیاز برده امتیاز باخته میانگین
  ایتالیا ۲۳ ۱۱ ۱ ۳۴ ۱۰ ۳٫۴۰۰ - - -
  هلند ۲۰ ۸ ۴ ۲۸ ۱۳ ۲٫۱۵۴ - - -
  بلغارستان ۱۶ ۴ ۸ ۱۷ ۲۵ ۰٫۶۸۰ - - -
  یونان ۱۳ ۱ ۱۱ ۴ ۳۵ ۰٫۱۱۴ - - -

گروه Cویرایش

تیم امتیاز برد باخت ست برده ست باخته میانگین امتیاز برده امتیاز باخته میانگین
  روسیه ۲۴ ۱۲ ۰ ۳۶ ۷ ۵٫۱۴۳ - - -
  چین ۱۵ ۳ ۹ ۱۷ ۳۱ ۰٫۵۸۴ - - -
  ژاپن ۱۵ ۳ ۹ ۱۶ ۳۱ ۰٫۵۱۶ - - -

دور پایانیویرایش

واجد شرایط برای حضور در رقابت نهایی
واجد شرایط برای حضور در رقابت مکان سوم
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هلند ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۲ ۶٫۰۰۰ ۲۰۲ ۱۲۸ ۱٫۵۷۸
۲   ایتالیا ۷ ۳ ۱ ۹ ۶ ۱٫۵۰۰ ۲۰۸ ۱۷۰ ۱٫۲۲۴
۳   روسیه ۶ ۲ ۲ ۸ ۸ ۱٫۰۰۰ ۱۸۸ ۲۰۷ ۰٫۹۰۸
۴   کوبا ۵ ۱ ۳ ۶ ۹ ۰٫۶۶۷ ۱۶۴ ۱۷۸ ۰٫۹۲۱
۵   برزیل ۵ ۱ ۳ ۵ ۹ ۰٫۵۵۶ ۱۷۲ ۱۸۳ ۰٫۹۴۰
۶   چین ۵ ۱ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۱۰۸ ۱۷۶ ۰٫۶۱۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۴ ژوئن ایتالیا   ۳–۱   برزیل ۱۵–۹ ۱۵–۹ ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ - ۵۶–۴۳
۲۴ ژوئن روسیه   ۳–۲   کوبا ۴–۱۵ ۱۵–۶ ۱۵–۷ ۷–۱۵ ۱۵–۱۳ ۵۶–۵۶
۲۴ ژوئن هلند   ۳–۰   چین ۱۵–۴ ۱۵–۷ ۱۵–۳ - - ۴۵–۱۴
۲۵ ژوئن ایتالیا   ۳–۰   کوبا ۱۵–۱۰ ۱۵–۳ ۱۵–۶ - - ۴۵–۱۹
۲۵ ژوئن برزیل   ۳–۰   چین ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ - - ۴۶–۲۷
۲۵ ژوئن هلند   ۳–۰   روسیه ۱۵–۹ ۱۵–۲ ۱۶–۱۴ - - ۴۶–۲۵
۲۷ ژوئن ایتالیا   ۳–۲   روسیه ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۴ ۱۶–۱۴ ۶۷–۶۲
۲۷ ژوئن کوبا   ۳–۰   چین ۱۵–۱۰ ۱۵–۷ ۱۵–۴ - - ۴۵–۲۱
۲۷ ژوئن هلند   ۳–۱   برزیل ۱۵–۱۲ ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۱۵–۹ - ۵۵–۴۵
۲۸ ژوئن چین   ۳–۰   ایتالیا ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ - - ۴۶–۴۰
۲۸ ژوئن روسیه   ۳–۰   برزیل ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۳ - - ۴۵–۳۸
۲۸ ژوئن هلند   ۳–۱   کوبا ۱۱–۱۵ ۱۵–۱۰ ۱۵–۸ ۱۵–۱۱ - ۵۶–۴۴

دور نهاییویرایش

بازی مکان سومویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۹ ژوئن روسیه   ۳–۲   کوبا ۳–۱۵ ۱۵–۷ ۴–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۹–۱۷ ۵۷–۶۸

نهاییویرایش

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۲۹ ژوئن هلند   ۳–۲   ایتالیا ۱۷–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۲۲–۲۰ ۷۴–۷۷

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش