باز کردن منو اصلی

لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۴ پانزدهمین دوره از این سری مسابقات بود که با حضور ۱۲ تیم از ۴ می تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۴ برگزار شد. میزبان دور نهایی این مسابقات رم، ایتالیا بود.

فرمولویرایش

در این دور از مسابقات فرمول به این صورت است که از سه گروه از هر گروه تیم اول به دور نهایی می‌رود.منتهی از گروهی که تیم میزبان وجود دارد، دو تیم به دور نهایی صعود می‌کنند. یعنی تیم برتر به علاوه میزبان و طبق هر دوره لیگ جهانی صعود میزبان به دور نهایی قطعی است.

گروه بندیویرایش

نتایجویرایش

گروه Aویرایش

Rk تیم امتیازات برد باخت SW SL نسبت PW PL نسبت
۱   برزیل ۲۴ ۱۲ ۰ ۳۶ ۶ ۶٫۰۰۰ ۱٬۰۳۱ ۸۲۲ ۱٫۲۵۴
۲   یونان ۱۷ ۵ ۷ ۲۲ ۲۵ ۰٫۸۸۰ ۱٬۰۳۰ ۱٬۰۱۶ ۱٫۰۱۴
۳   اسپانیا ۱۶ ۴ ۸ ۱۹ ۲۶ ۰٫۷۳۱ ۹۵۳ ۱٬۰۱۵ ۰٫۹۳۹
۴   پرتغال ۱۵ ۳ ۹ ۱۲ ۳۲ ۰٫۳۷۵ ۸۷۵ ۱٬۰۳۶ ۰٫۸۴۵

[۱]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
4 ۴ مه ۲۰۰۴   یونان   برزیل 19-25 22-25 22-25 NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۵
6 ۵ مه ۲۰۰۴   اسپانیا   پرتغال 25-21 25-21 25-16 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۸
8 ۶ مه ۲۰۰۴   اسپانیا   پرتغال 26-24 13-25 18-25 17-25 NA ۱–۳ ۷۴–۹۹
12 ۶ مه ۲۰۰۴   یونان   برزیل ۲۵–۲۱ ۱۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۶–۲۴ ۰۹–۱۵ ۲–۳ ۹۲–۱۱۰
13 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴   یونان   پرتغال 25-20 25-16 25-18 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۴
18 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   اسپانیا 26-28 25-14 25-19 25-20 NA ۳–۱ ۱۰۱–۸۱
22 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   اسپانیا 25-16 25-22 25-16 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۴
24 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴   یونان   پرتغال 25-18 22-25 25-22 25-13 NA ۳–۱ ۹۷–۷۸
28 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴   اسپانیا   یونان 26-24 15-25 17-25 16-25 NA ۱–۳ ۷۴–۹۹
30 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   پرتغال 25-16 25-19 25-16 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۱
35 ۲۰ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   پرتغال 25-17 25-16 25-20 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۳
36 ۲۰ ژوئن ۲۰۰۴   اسپانیا   یونان 23-25 20-25 26-28 NA NA ۰–۳ ۶۹–۷۸
40 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   یونان 25-20 25-22 25-21 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۳
42 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴   پرتغال   اسپانیا 25-21 20-25 19-25 45962 NA ۱–۳ ۱۰۹–۱۳۳
45 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۴   برزیل   یونان 25-21 25-19 25-22 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۲
48 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۴   پرتغال   اسپانیا 15-25 21-25 17-25 NA NA ۰–۳ ۵۳–۷۵
50 ۲ ژوئن ۲۰۰۴   اسپانیا   برزیل ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۳۶–۳۴ ۰۴–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۲۲
54 ۳ ژوئن ۲۰۰۴   پرتغال   یونان ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۸–۲۶ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۱۳–۱۱۲
57 ۴ ژوئن ۲۰۰۴   اسپانیا   برزیل 15-25 23-25 19-25 NA NA ۰–۳ ۵۷–۷۵
60 ۴ ژوئن ۲۰۰۴   پرتغال   یونان ۱۸–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۱–۱۰۹
63 ۹ ژوئیه ۲۰۰۴   یونان   اسپانیا ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۶–۲۵ ۲۵–۱۴ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۲–۹۷
65 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۴   پرتغال   برزیل 19-25 20-25 23-25 NA NA ۰–۳ ۶۲–۷۵
69 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴   پرتغال   برزیل 25-23 19-25 19-25 15-25 NA ۱–۳ ۷۸–۹۸
72 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴   یونان   اسپانیا 23-25 25-20 13-25 17-25 NA ۱–۳ ۷۸–۹۵

گروه Bویرایش

Rk تیم امتیازات برد باخت SW SL نسبت PW PL نسبت
۱   بلغارستان ۲۱ ۹ ۳ ۳۱ ۱۳ ۲٫۳۸۵ ۱٬۰۴۲ ۹۵۰ ۱٫۰۹۷
۲   فرانسه ۲۱ ۹ ۳ ۲۹ ۱۷ ۱٫۷۰۶ ۱٬۰۷۲ ۹۹۲ ۱٫۰۸۱
۳   لهستان ۱۸ ۶ ۶ ۲۲ ۲۴ ۰٫۹۱۷ ۱٬۰۶۳ ۱٬۰۵۵ ۱٫۰۰۸
۴   ژاپن ۱۲ ۰ ۱۲ ۸ ۳۶ ۰٫۲۲۲ ۹۰۷ ۱٬۰۸۷ ۰٫۸۳۴

[۲]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
1 ۴ مه ۲۰۰۴   بلغارستان   فرانسه ۲۵–۲۰ ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۹–۲۷ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۱۲
5 ۵ مه ۲۰۰۴   ژاپن   لهستان 25-22 27-29 16-25 22-25 NA ۱–۳ ۹۰–۱۰۱
9 ۶ مه ۲۰۰۴   ژاپن   لهستان ۲۱–۲۵ ۳۰–۲۸ ۳۲–۳۴ ۲۵–۲۳ ۰۷–۱۵ ۲–۳ ۱۱۵–۱۲۵
11 ۶ مه ۲۰۰۴   بلغارستان   فرانسه 25-21 25-23 25-22 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۶
16 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴   لهستان   بلغارستان 25-22 25-15 21-25 25-23 NA ۳–۱ ۹۶–۸۵
17 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   ژاپن 25-19 25-19 25-16 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۴
19 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴   لهستان   بلغارستان 22-25 25-22 22-25 20-25 NA ۱–۳ ۸۹–۹۷
21 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   ژاپن 25-19 25-18 25-18 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۵
26 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴   لهستان   ژاپن 29-27 25-19 25-20 NA NA ۳–۰ ۷۹–۶۶
29 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   بلغارستان 22-25 18-25 18-25 NA NA ۰–۳ ۵۸–۷۵
31 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴   لهستان   ژاپن 25-13 30-28 25-21 NA NA ۳–۰ ۸۰–۶۲
34 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   بلغارستان 24-26 30-28 25-20 25-20 NA ۳–۱ ۱۰۴–۹۴
38 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   لهستان ۲۵–۲۲ ۲۶–۲۴ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۷–۱۵ ۳–۲ ۱۱۲–۱۱۱
41 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴   ژاپن   بلغارستان 27-29 21-25 25-23 23-25 NA ۱–۳ ۹۶–۱۰۲
44 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴   فرانسه   لهستان ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۰۸–۱۵ ۲–۳ ۱۰۱–۱۰۶
46 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۴   ژاپن   بلغارستان ۱۵–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۱۰–۱۵ ۲–۳ ۹۳–۱۰۸
49 ۲ ژوئن ۲۰۰۴   بلغارستان   لهستان 25-23 25-20 25-15 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۸
52 ۳ ژوئن ۲۰۰۴   ژاپن   فرانسه 13-25 23-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۵۶–۷۵
55 ۳ ژوئن ۲۰۰۴   بلغارستان   لهستان 25-23 25-15 25-22 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۰
58 ۴ ژوئن ۲۰۰۴   ژاپن   فرانسه ۲۷–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۹–۲۷ ۱۱–۱۵ ۲–۳ ۱۰۲–۱۱۷
61 ۹ ژوئیه ۲۰۰۴   لهستان   فرانسه 25-22 25-27 22-25 25-27 NA ۱–۳ ۹۷–۱۰۱
64 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۴   لهستان   فرانسه 17-25 24-26 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۱–۷۶
67 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۴   بلغارستان   ژاپن 25-22 25-17 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۸
71 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴   بلغارستان   ژاپن 25-22 25-19 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۰

گروه Cویرایش

Rk تیم امتیازات برد باخت SW SL نسبت PW PL نسبت
۱   صربستان و مونته‌نگرو ۲۲ ۱۰ ۲ ۳۴ ۱۴ ۲٫۴۲۹ ۱٬۱۳۳ ۱٬۰۱۰ ۱٫۱۲۲
۲   ایتالیا ۱۹ ۷ ۵ ۲۷ ۱۹ ۱٫۴۲۱ ۱٬۰۳۶ ۱٬۰۰۰ ۱٫۰۳۶
۳   کوبا ۱۶ ۴ ۸ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱ ۱٬۰۱۷ ۱٬۰۷۸ ۰٫۹۴۳
۴   چین ۱۵ ۳ ۹ ۱۴ ۳۱ ۰٫۴۵۲ ۹۶۸ ۱٬۰۶۶ ۰٫۹۰۸

[۳]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
2 ۴ مه ۲۰۰۴   ایتالیا   چین 25-17 25-22 25-20 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۹
3 ۴ مه ۲۰۰۴   کوبا   صربستان و مونته‌نگرو 21-25 17-25 25-23 29-31 NA ۱–۳ ۹۲–۱۰۴
7 ۵ مه ۲۰۰۴   کوبا   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۲۵ ۱۸–۱۶ ۳–۲ ۱۰۶–۱۰۷
10 ۶ مه ۲۰۰۴   ایتالیا   چین 25-19 26-28 25-22 25-20 NA ۳–۱ ۱۰۱–۸۹
14 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   چین ۲۶–۲۸ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۴–۱۶ ۲–۳ ۱۱۲–۱۰۸
15 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴   ایتالیا   کوبا ۲۷–۲۹ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۹–۱۱۵
20 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   چین 25-17 25-20 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۶
23 ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴   ایتالیا   کوبا 25-19 25-23 25-14 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۶
25 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   کوبا 25-17 25-22 15-25 25-15 NA ۳–۱ ۹۰–۷۹
27 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴   چین   ایتالیا 41633 21-25 23-25 21-25 NA ۱–۳ ۱۰۶–۱۰۸
32 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   کوبا 25-22 26-24 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۶–۶۵
33 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴   چین   ایتالیا 26-28 15-25 15-25 NA NA ۰–۳ ۵۶–۷۸
37 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴   ایتالیا   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۱ ۳۰–۳۲ ۲۵–۱۷ ۲۴–۲۶ ۰۸–۱۵ ۲–۳ ۱۱۲–۱۱۱
39 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴   چین   کوبا 25-23 21-25 25-21 25-23 NA ۳–۱ ۹۶–۹۲
43 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۴   چین   کوبا 21-25 25-23 25-20 25-21 NA ۳–۱ ۹۶–۸۹
47 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۴   ایتالیا   صربستان و مونته‌نگرو 25-22 20-25 17-25 19-25 NA ۱–۳ ۸۱–۹۷
51 ۲ ژوئن ۲۰۰۴   کوبا   ایتالیا ۲۵–۱۷ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۹–۲۵ ۰۸–۱۵ ۲–۳ ۹۳–۱۰۳
53 ۳ ژوئن ۲۰۰۴   چین   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۷ ۲۷–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۱–۱۵ ۲–۳ ۱۰۸–۱۱۲
56 ۳ ژوئن ۲۰۰۴   کوبا   ایتالیا 21-25 19-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۰–۷۵
59 ۴ ژوئن ۲۰۰۴   چین   صربستان و مونته‌نگرو 20-25 23-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۵
62 ۹ ژوئیه ۲۰۰۴   کوبا   چین 25-22 25-19 20-25 25-22 NA ۳–۱ ۹۵–۸۸
66 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   ایتالیا 26-24 25-17 23-25 25-20 NA ۳–۱ ۹۹–۸۶
68 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۴   کوبا   چین 25-18 25-23 25-18 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۹
70 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴   صربستان و مونته‌نگرو   ایتالیا 25-20 25-16 25-18 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۴

دور نهاییویرایش

دور نهایی اولویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۶ Jul ۱۸:۳۷ ایتالیا   ۳–۰   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳     ۷۵–۶۳ P2
۱۶ Jul ۲۱:۰۷ برزیل   ۳–۱   بلغارستان ۲۵–۱۷ ۳۲–۳۰ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱   ۱۰۰–۹۳ P2

دور حذفیویرایش

  Semifinals Final
17 July
   برزیل  3  
   صربستان و مونته‌نگرو  ۰  
 
18 July
       برزیل  3
     ایتالیا  ۱
3rd place match
17 July 18 July
   ایتالیا  3    صربستان و مونته‌نگرو  3
   بلغارستان  ۰      بلغارستان  ۰

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۷ Jul ۱۸:۳۷ ایتالیا   ۳–۰   بلغارستان ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱     ۷۵–۶۰ P2
۱۷ Jul ۲۱:۰۷ برزیل   ۳–۰   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۳ ۳۲–۳۰ ۲۵–۲۰     ۸۲–۷۳ P2

دیدار رده‌بندیویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jul ۱۶:۰۷ صربستان و مونته‌نگرو   ۳–۰   بلغارستان ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۲ P2

فینالویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jul ۱۸:۳۷ برزیل   ۳–۱   ایتالیا ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۷ ۲۵–۱۷   ۱۰۲–۸۸ P2

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

  • ارزشمندترین بازیکن
  آندریا سارتورتی
  • بهترین اسپکر
  ساموئل پاپی
  • بهترین مدافع
  لوئیجی مسترانجلو
  • بهترین سرویس زن
  ماتی کازیسی

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش