لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۵

لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۵ شانزدهمین دوره از رقابت‌های لیگ جهانی می‌باشد که از ۲۷ مه تا ۱۰ ژوئیه و با شرکت ۱۲ تیم برگزار شد. دور نهایی این دوره در بلگراد، صربستان و مونته‌نگرو به انجام رسید.

لیگ جهانی ۲۰۰۵
بلگراد آرنا، میزبان دور نهایی
جزئیات تورنمنت
کشور میزبانصربستان و مونته‌نگرو
شهربلگراد
تاریخ۲۷ مه – ۱۰ ژوئیه
تیم‌ها۱۲
قهرمان برزیل (پنجمین عنوان)
مقام دوم صربستان و مونته‌نگرو
مقام سوم کوبا
مقام چهارم لهستان
جوایز تورنمنت
MVPصربستان و مونته‌نگرو ایوان میلیکوویچ


گروه‌بندی ویرایش

گروه A گروه B گروه C

  برزیل
  ونزوئلا
  ژاپن
  پرتغال

  ایتالیا
  کوبا
  بلغارستان
  فرانسه

  صربستان و مونته‌نگرو
  یونان
  آرژانتین
  لهستان

دور نخست ویرایش

گروه A ویرایش

رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیازات برده امتیازات باخته میانگین ست‌های برده ست‌های باخته میانگین
۱   برزیل ۲۳ ۱۱ ۱ ۱٬۰۳۱ ۸۹۲ ۱٫۱۵۶ ۳۳ ۹ ۳٫۶۶۷
۲   پرتغال ۱۸ ۶ ۶ ۹۳۵ ۹۱۰ ۱٫۰۲۷ ۲۱ ۱۹ ۱٫۱۰۵
۳   ونزوئلا ۱۷ ۵ ۷ ۹۳۵ ۹۶۶ ۰٫۹۶۸ ۱۹ ۲۲ ۰٫۸۶۴
۴   ژاپن ۱۴ ۲ ۱۰ ۸۸۵ ۱٬۰۱۸ ۰٫۸۶۹ ۹ ۳۲ ۰٫۲۸۱

نتایج گروه A[۱]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
۶ ۲۸ مه ۲۰۰۵   پرتغال   ژاپن ۲۵–۲۲ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۲ NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۹
۷ ۲۸ مه ۲۰۰۵   ونزوئلا   برزیل ۱۹–۲۵ ۳۴–۳۲ ۲۲–۲۵ ۳۵–۳۷ NA ۱–۳ ۱۱۰–۱۱۹
۹ ۲۹ مه ۲۰۰۵   ونزوئلا   برزیل ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۱۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۹۴–۱۰۸
۱۰ ۲۹ مه ۲۰۰۵   پرتغال   ژاپن ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱ ۲۵-۲۰ NA ۳–۱ ۹۷–۸۵
۱۸ ۴ ژوئن ۲۰۰۵   پرتغال   برزیل ۱۶–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۱–۷۵
۱۹ ۴ ژوئن ۲۰۰۵   ونزوئلا   ژاپن ۲۲–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱ NA ۳–۱ ۱۰۰–۹۳
۲۱ ۵ ژوئن ۲۰۰۵   ونزوئلا   ژاپن ۳۱–۲۹ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ NA NA ۳–۰ ۸۱–۷۲
۲۲ ۵ ژوئن ۲۰۰۵   پرتغال   برزیل ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۵
۲۷ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵   ژاپن   برزیل ۲۴–۲۶ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۵–۷۶
۲۸ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵   پرتغال   ونزوئلا ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۴ NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۳
۳۱ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   ژاپن   برزیل ۱۷–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۹–۲۷ ۱۸–۲۵ NA ۱–۳ ۸۳–۱۰۲
۳۲ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   پرتغال   ونزوئلا ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۱ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۷
۴۰ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   برزیل   پرتغال ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۸ NA ۳–۱ ۹۶–۹۰
۴۱ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   ژاپن   ونزوئلا ۲۲–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۰–۷۵
۴۵ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵   برزیل   پرتغال ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۴
۴۶ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵   ژاپن   ونزوئلا ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۵
۵۳ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵   برزیل   ژاپن ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۸ NA NA ۳–۰ ۷۵–۴۸
۵۵ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   ونزوئلا   پرتغال ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۲–۷۵
۵۷ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵   برزیل   ژاپن ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۳ NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۹
۵۸ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵   ونزوئلا   پرتغال ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۱
۶۵ ۲ ژوئیه ۲۰۰۵   برزیل   ونزوئلا ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۷
۶۶ ۲ ژوئیه ۲۰۰۵   ژاپن   پرتغال ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۷–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۶–۱۴ ۳–۲ ۱۰۷–۱۱۳
۶۹ ۳ ژوئیه ۲۰۰۵   برزیل   ونزوئلا ۲۵–۲۲ ۱۵–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۷ NA ۳–۱ ۹۰–۸۶
۷۰ ۳ ژوئیه ۲۰۰۵   ژاپن   پرتغال ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۳۱–۲۹ NA NA ۳–۰ ۸۱–۷۲

گروه B ویرایش

رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیازات برده امتیازات باخته میانگین ست‌های برده ست‌های باخته میانگین
۱   کوبا ۲۰ ۸ ۴ ۱٬۰۷۱ ۱٬۰۲۸ ۱٫۰۴۲ ۲۹ ۱۷ ۱٫۷۰۶
۲   بلغارستان ۱۸ ۶ ۶ ۱٬۱۱۲ ۱٬۰۶۷ ۱٫۰۴۲ ۲۷ ۲۲ ۱٫۲۲۷
۳   ایتالیا ۱۸ ۶ ۶ ۱٬۰۵۵ ۱٬۰۷۳ ۰٫۹۸۳ ۲۲ ۲۶ ۰٫۸۴۶
۴   فرانسه ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۰۵ ۱٬۰۷۵ ۰٫۹۳۵ ۱۷ ۳۰ ۰٫۵۶۷

نتایج گروه B[۲]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
۱ ۲۷ مه ۲۰۰۵   بلغارستان   کوبا ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۶ ۲۰–۲۵ ۱۹–۲۵ NA ۱–۳ ۸۸–۹۲
۳ ۲۷ مه ۲۰۰۵   ایتالیا   فرانسه ۲۴–۲۶ ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۶
۱۱ ۲۹ مه ۲۰۰۵   ایتالیا   فرانسه ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۳ NA NA ۳–۰ ۷۵–۴۹
۱۲ ۲۹ مه ۲۰۰۵   بلغارستان   کوبا ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۳–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۷–۷۶
۱۳ ۳ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   بلغارستان ۲۵–۲۰ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۴–۱۰۴
۱۵ ۳ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   کوبا ۲۶–۲۴ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ NA ۱–۳ ۸۶–۹۹
۲۰ ۴ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   بلغارستان ۲۴–۲۶ ۱۹–۲۵ ۱۵–۲۵ NA NA ۰–۳ ۵۸–۷۶
۲۴ ۵ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   کوبا ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۶ NA ۳–۱ ۹۴–۷۹
۲۵ ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   بلغارستان ۲۵–۱۸ ۲۹–۳۱ ۱۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۳–۱۵ ۳–۲ ۱۳۷–۱۱۵
۳۰ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   کوبا ۲۴–۲۶ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۷–۷۶
۳۳ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   کوبا ۲۵–۱۹ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۰۷ ۳–۲ ۱۰۳–۹۷
۳۵ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   بلغارستان ۲۵–۱۹ ۲۴–۲۶ ۱۵–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۷–۱۵ ۳–۲ ۱۰۶–۱۰۴
۳۷ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   ایتالیا ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۴–۲۶ ۱۷–۲۵ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۴–۱۰۳
۳۸ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   بلغارستان ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ NA ۱–۳ ۸۹–۹۴
۴۲ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۷–۱۱۰
۴۴ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   بلغارستان ۲۷–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۹ ۳–۲ ۱۱۱–۸۷
۴۹ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   بلغارستان   فرانسه ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱ ۲۹–۲۷ NA NA ۳–۰ ۷۹–۶۷
۵۱ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۱
۵۶ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   ایتالیا ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۷–۲۹ ۱۹–۲۵ NA ۱–۳ ۹۱–۱۰۲
۵۹ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵   بلغارستان   فرانسه ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۱۱–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۰۹
۶۱ ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   بلغارستان   ایتالیا ۳۰–۳۲ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۱ NA ۳–۱ ۱۰۵–۹۳
۶۳ ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   کوبا   فرانسه ۳۳–۳۱ ۳۳–۳۱ ۲۵–۱۲ NA NA ۳–۰ ۱۰۷–۹۵
۶۸ ۲ ژوئیه ۲۰۰۵   کوبا   فرانسه ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱ NA ۳–۱ ۹۵–۸۷
۷۲ ۳ ژوئیه ۲۰۰۵   بلغارستان   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۰

گروه C ویرایش

رتبه تیم امتیازات برد باخت امتیازات برده امتیازات باخته میانگین ست‌های برده ست‌های باخته میانگین
۱   لهستان ۲۱ ۹ ۳ ۱٬۱۵۱ ۱٬۱۱۴ ۱٫۰۳۳ ۳۲ ۱۹ ۱٫۶۸۴
۲   صربستان و مونته‌نگرو ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۱۲۴ ۱٬۱۲۶ ۰٫۹۹۸ ۲۶ ۲۳ ۱٫۱۳۰
۳   یونان ۱۷ ۵ ۷ ۱٬۰۳۴ ۱٬۰۰۴ ۱٫۰۳۰ ۲۲ ۲۴ ۰٫۹۱۷
۴   آرژانتین ۱۵ ۳ ۹ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۶۵ ۰٫۹۴۴ ۱۸ ۳۲ ۰٫۵۶۳

نتایج گروه C[۳]

بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
۲ ۲۷ مه ۲۰۰۵   لهستان   آرژانتین ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ NA ۳–۱ ۹۸–۹۱
۴ ۲۷ مه ۲۰۰۵   یونان   صربستان و مونته‌نگرو ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ NA NA ۳–۰ ۷۶–۶۳
۵ ۲۸ مه ۲۰۰۵   لهستان   آرژانتین ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ NA ۳–۱ ۹۴–۹۰
۸ ۲۸ مه ۲۰۰۵   یونان   صربستان و مونته‌نگرو ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۱۶ ۲۵–۱۹ NA ۳–۱ ۹۸–۸۲
۱۴ ۳ ژوئن ۲۰۰۵   لهستان   یونان ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۱–۱۰۶
۱۶ ۳ ژوئن ۲۰۰۵   آرژانتین   صربستان و مونته‌نگرو ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۴–۲۶ NA ۱–۳ ۹۲–۹۵
۱۷ ۴ ژوئن ۲۰۰۵   لهستان   یونان ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۷ ۲۷–۲۵ NA NA ۳–۰ ۷۸–۶۶
۲۳ ۵ ژوئن ۲۰۰۵   آرژانتین   صربستان و مونته‌نگرو ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۴ ۱۵–۱۱ ۳–۲ ۱۰۲–۹۸
۲۶ ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵   آرژانتین   یونان ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۴–۲۵ NA ۱–۳ ۷۹–۹۴
۲۹ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   لهستان ۳۰–۲۸ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۱–۱۹ ۳–۲ ۱۱۴–۱۲۰
۳۴ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   آرژانتین   یونان ۱۷–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۳۰–۲۸ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۱۰–۱۱۴
۳۶ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   لهستان ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۴–۲۶ NA ۱–۳ ۹۰–۹۸
۳۹ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵   یونان   لهستان ۲۵–۱۹ ۲۱–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۲–۱۰۲
۴۳ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   آرژانتین ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱ NA ۳–۱ ۹۷–۸۱
۴۷ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   آرژانتین ۲۵–۲۱ ۳۲–۳۰ ۲۷–۲۹ ۱۷–۲۵ ۳۴–۳۲ ۳–۲ ۱۳۵–۱۳۷
۴۸ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۵   یونان   لهستان ۲۵–۱۸ ۱۷–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۶ NA ۳–۱ ۹۳–۸۳
۵۰ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   لهستان   صربستان و مونته‌نگرو ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ NA ۳–۱ ۹۵–۸۵
۵۲ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   یونان   آرژانتین ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۲
۵۴ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵   لهستان   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۰–۱۵ ۲–۳ ۱۰۱–۱۱۱
۶۰ ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵   یونان   آرژانتین ۲۵–۱۵ ۲۲–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۰–۲۵ NA ۱–۳ ۸۴–۹۰
۶۲ ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   یونان ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵-۱۷ NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۴
۶۴ ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   آرژانتین   لهستان ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۰–۲۵ NA NA ۰–۳ ۶۰–۷۵
۶۷ ۲ ژوئیه ۲۰۰۵   صربستان و مونته‌نگرو   یونان ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۲ ۲۷–۲۵ NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۲
۷۱ ۳ ژوئیه ۲۰۰۵   آرژانتین   لهستان ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۱۰–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۰۶

دور نهایی ویرایش

دور نهایی نخست ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۸ ژوئیه ۱۷:۰۷ کوبا   ۲–۳   لهستان ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۳–۱۵ ۱۰۳–۱۱۱ P2
۸ ژوئیه ۲۰:۰۷ صربستان و مونته‌نگرو   ۱–۳   برزیل ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵   ۹۱–۹۹ P2

چهار نهایی ویرایش

  نیمه‌نهایی نهایی
۹ ژوئیه
   کوبا  ۱  
   برزیل  ۳  
 
۱۰ ژوئیه
       برزیل  ۳
     صربستان و مونته‌نگرو  ۱
مکان سوم
۹ ژوئیه ۱۰ ژوئیه
   لهستان  ۲    کوبا  ۳
   صربستان و مونته‌نگرو  ۳      لهستان  ۲

نیمه‌نهایی ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۹ ژوئیه ۱۷:۰۷ کوبا   ۱–۳   برزیل ۱۸–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵   ۸۵–۹۷ P2
۹ ژوئیه ۲۰:۰۷ لهستان   ۲–۳   صربستان و مونته‌نگرو ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۸–۱۵ ۱۰۲–۱۰۸ P2

بازی مکان سوم ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۰ ژوئیه ۱۶:۰۷ کوبا   ۳–۲   لهستان ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۸ ۱۵–۱۳ ۱۱۱–۱۰۵ P2

نهایی ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع گزارش
۱۰ ژوئیه ۱۹:۰۷ برزیل   ۳–۱   صربستان و مونته‌نگرو ۱۴–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶   ۸۹–۷۴ P2

رده‌بندی نهایی ویرایش

جوایز ویرایش

  • باارزش‌ترین بازیکن
  ایوان میلیکوویچ
  • بهترین اسپک زننده
  هنری بل
  • بهترین دفاع کننده
  دانته آمارال
  • بهترین سرویس زننده
  ایوان میلیکوویچ
  • بهترین لیبرو
  مارکو سامارجیچ

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش