باز کردن منو اصلی

لیگ جهانی والیبال ۲۰۰۵ شانزدهمین دور از این سری مسابقات بود که با حضور دوازده کشور از ۲۷ می تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۵ در بلگراد صربستان برگزار شد و در نهایت برزیل قهرمان این سری از مسابقات شد.

World League ۲۰۰۵
کشور میزبان  صربستان و مونته‌نگرو (Final)
تاریخ‌ برگزاری 27 May–10 July
تعداد تیم‌ها ۱۶
تعداد ورزشگاه‌ها  (در شهر میزبان)
قهرمان‌  برزیل (پنجمین عنوان)
MVP صربستان و مونته‌نگرو ایوان میلیکوویچ
وبگاه رسمی FIVB
پیشین پسین

گروه بندیویرایش

نتایجویرایش

گروه Aویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   برزیل ۲۳ ۱۱ ۱ ۱٬۰۳۱ ۸۹۲ ۱٫۱۵۶ ۳۳ ۹ ۳٫۶۶۷
۲   پرتغال ۱۸ ۶ ۶ ۹۳۵ ۹۱۰ ۱٫۰۲۷ ۲۱ ۱۹ ۱٫۱۰۵
۳   ونزوئلا ۱۷ ۵ ۷ ۹۳۵ ۹۶۶ ۰٫۹۶۸ ۱۹ ۲۲ ۰٫۸۶۴
۴   ژاپن ۱۴ ۲ ۱۰ ۸۸۵ ۱٬۰۱۸ ۰٫۸۶۹ ۹ ۳۲ ۰٫۲۸۱
بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
6 ۲۸ مه ۲۰۰۵   پرتغال   ژاپن 25-22 27-25 25-22 NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۹
7 ۲۸ مه ۲۰۰۵   ونزوئلا   برزیل 19-25 34-32 22-25 35-37 NA ۱–۳ ۱۱۰–۱۱۹
9 ۲۹ مه ۲۰۰۵   ونزوئلا   برزیل ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۱۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۹۴–۱۰۸
10 ۲۹ مه ۲۰۰۵   پرتغال   ژاپن 22-25 25-19 25-21 25-20 NA ۳–۱ ۹۷–۸۵
18 June4, 2005   پرتغال   برزیل 16-25 22-25 23-25 NA NA ۰–۳ ۶۱–۷۵
19 June4, 2005   ونزوئلا   ژاپن 22-25 28-26 25-21 25-21 NA ۳–۱ ۱۰۰–۹۳
21 June5, 2005   ونزوئلا   ژاپن 31-29 25-22 25-21 NA NA ۳–۰ ۸۱–۷۲
22 June5, 2005   پرتغال   برزیل 25-22 25-20 25-23 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۵
27 June11, 2005   ژاپن   برزیل 24-26 20-25 21-25 NA NA ۰–۳ ۶۵–۷۶
28 June11, 2005   پرتغال   ونزوئلا 25-18 25-21 25-14 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۳
31 June12, 2005   ژاپن   برزیل 17-25 19-25 29-27 18-25 NA ۱–۳ ۸۳–۱۰۲
32 June12, 2005   پرتغال   ونزوئلا 25-23 25-23 25-21 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۷
40 June18, 2005   برزیل   پرتغال 26-24 25-23 20-25 25-18 NA ۳–۱ ۹۶–۹۰
41 June18, 2005   ژاپن   ونزوئلا 22-25 18-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۰–۷۵
45 June19, 2005   برزیل   پرتغال 25-21 25-20 25-23 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۴
46 June19, 2005   ژاپن   ونزوئلا 21-25 21-25 21-25 NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۵
53 June25, 2005   برزیل   ژاپن 25-16 25-14 25-18 NA NA ۳–۰ ۷۵–۴۸
55 June24, 2005   ونزوئلا   پرتغال 20-25 20-25 22-25 NA NA ۰–۳ ۶۲–۷۵
57 June26, 2005   برزیل   ژاپن 25-20 25-16 25-23 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۹
58 June26, 2005   ونزوئلا   پرتغال 25-20 25-22 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۱
65 July2, 2005   برزیل   ونزوئلا 25-16 25-20 25-21 NA NA ۳–۰ ۷۵–۵۷
66 July2, 2005   ژاپن   پرتغال ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۷–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۶–۱۴ ۳–۲ ۱۰۷–۱۱۳
69 July3, 2005   برزیل   ونزوئلا 25-22 15-25 25-22 25-17 NA ۳–۱ ۹۰–۸۶
70 July3, 2005   ژاپن   پرتغال 25-21 25-22 31-29 NA NA ۳–۰ ۸۱–۷۲

گروه Bویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   کوبا ۲۰ ۸ ۴ ۱٬۰۷۱ ۱٬۰۲۸ ۱٫۰۴۲ ۲۹ ۱۷ ۱٫۷۰۶
۲   بلغارستان ۱۸ ۶ ۶ ۱٬۱۱۲ ۱٬۰۶۷ ۱٫۰۴۲ ۲۷ ۲۲ ۱٫۲۲۷
۳   ایتالیا ۱۸ ۶ ۶ ۱٬۰۵۵ ۱٬۰۷۳ ۰٫۹۸۳ ۲۲ ۲۶ ۰٫۸۴۶
۴   فرانسه ۱۶ ۴ ۸ ۱٬۰۰۵ ۱٬۰۷۵ ۰٫۹۳۵ ۱۷ ۳۰ ۰٫۵۶۷
بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
1 ۲۷ مه ۲۰۰۵   بلغارستان   کوبا 24-26 25-16 20-25 19-25 NA ۱–۳ ۸۸–۹۲
3 ۲۷ مه ۲۰۰۵   ایتالیا   فرانسه 24-26 17-25 22-25 NA NA ۰–۳ ۶۳–۷۶
11 ۲۹ مه ۲۰۰۵   ایتالیا   فرانسه 25-18 25-18 25-13 NA NA ۳–۰ ۷۵–۴۹
12 ۲۹ مه ۲۰۰۵   بلغارستان   کوبا 20-25 24-26 23-25 NA NA ۰–۳ ۶۷–۷۶
13 ۳ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   بلغارستان ۲۵–۲۰ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۴–۱۰۴
15 ۳ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   کوبا 26-24 18-25 20-25 22-25 NA ۱–۳ ۸۶–۹۹
20 ۴ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   بلغارستان 24-26 19-25 15-25 NA NA ۰–۳ ۵۸–۷۶
24 ۵ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   کوبا 25-18 25-20 19-25 25-16 NA ۳–۱ ۹۴–۷۹
25 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   بلغارستان ۲۵–۱۸ ۲۹–۳۱ ۱۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۳–۱۵ ۳–۲ ۱۳۷–۱۱۵
30 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   کوبا 24-26 23-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۷–۷۶
33 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   کوبا ۲۵–۱۹ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۰۷ ۳–۲ ۱۰۳–۹۷
35 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۵   ایتالیا   بلغارستان ۲۵–۱۹ ۲۴–۲۶ ۱۵–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۷–۱۵ ۳–۲ ۱۰۶–۱۰۴
37 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   ایتالیا ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۸ ۲۴–۲۶ ۱۷–۲۵ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۴–۱۰۳
38 ۱۷ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   بلغارستان 22-25 25-19 20-25 22-25 NA ۱–۳ ۸۹–۹۴
42 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   فرانسه   ایتالیا ۲۵–۲۱ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۶–۲۴ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۷–۱۱۰
44 ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   بلغارستان ۲۷–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۹ ۳–۲ ۱۱۱–۸۷
49 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   بلغارستان   فرانسه 25-19 25-21 29-27 NA NA ۳–۰ ۷۹–۶۷
51 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   ایتالیا 25-21 25-19 25-21 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۱
56 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۵   کوبا   ایتالیا 20-25 25-23 27-29 19-25 NA ۱–۳ ۹۱–۱۰۲
59 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۵   بلغارستان   فرانسه ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵ ۱۱–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۰۹
61 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   بلغارستان   ایتالیا 30-32 25-17 25-23 25-21 NA ۳–۱ ۱۰۵–۹۳
63 ۱ ژوئیه ۲۰۰۵   کوبا   فرانسه 33-31 33-31 25-12 NA NA ۳–۰ ۱۰۷–۹۵
68 ۲ ژوئیه ۲۰۰۵   کوبا   فرانسه 20-25 25-22 25-19 25-21 NA ۳–۱ ۹۵–۸۷
72 July3 , 2005   بلغارستان   ایتالیا 25-21 25-20 25-19 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۰

گروه Cویرایش

Rk Team Points Won Lost PW PL Ratio SW SL Ratio
۱   لهستان ۲۱ ۹ ۳ ۱٬۱۵۱ ۱٬۱۱۴ ۱٫۰۳۳ ۳۲ ۱۹ ۱٫۶۸۴
۲   صربستان و مونته‌نگرو ۱۹ ۷ ۵ ۱٬۱۲۴ ۱٬۱۲۶ ۰٫۹۹۸ ۲۶ ۲۳ ۱٫۱۳۰
۳   یونان ۱۷ ۵ ۷ ۱٬۰۳۴ ۱٬۰۰۴ ۱٫۰۳۰ ۲۲ ۲۴ ۰٫۹۱۷
۴   آرژانتین ۱۵ ۳ ۹ ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۶۵ ۰٫۹۴۴ ۱۸ ۳۲ ۰٫۵۶۳
بازی تاریخ میزبان میهمان ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ ست شماری امتیاز شماری
2 ۲۷ مه ۲۰۰۵   لهستان   آرژانتین 25-20 23-25 25-23 25-23 NA ۳–۱ ۹۸–۹۱
4 ۲۷ مه ۲۰۰۵   یونان   صربستان و مونته‌نگرو 26-24 25-18 25-21 NA NA ۳–۰ ۷۶–۶۳
5 ۲۸ مه ۲۰۰۵   لهستان   آرژانتین 19-25 25-22 25-21 25-22 NA ۳–۱ ۹۴–۹۰
8 ۲۸ مه ۲۰۰۵   یونان   صربستان و مونته‌نگرو 23-25 25-22 25-16 25-19 NA ۳–۱ ۹۸–۸۲
14 June3, 2005   لهستان   یونان ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۰۱–۱۰۶
16 June3, 2005   آرژانتین   صربستان و مونته‌نگرو 23-25 20-25 25-19 24-26 NA ۱–۳ ۹۲–۹۵
17 June4, 2005   لهستان   یونان 26-24 25-17 27-25 NA NA ۳–۰ ۷۸–۶۶
23 June5, 2005   آرژانتین   صربستان و مونته‌نگرو ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۴ ۱۵–۱۱ ۳–۲ ۱۰۲–۹۸
26 June10, 2005   آرژانتین   یونان 21-25 19-25 25-19 14-25 NA ۱–۳ ۷۹–۹۴
29 June11, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   لهستان ۳۰–۲۸ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۱–۱۹ ۳–۲ ۱۱۴–۱۲۰
34 June12, 2005   آرژانتین   یونان ۱۷–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۳۰–۲۸ ۱۵–۱۳ ۳–۲ ۱۱۰–۱۱۴
36 June12, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   لهستان 19-25 22-25 25-22 24-26 NA ۱–۳ ۹۰–۹۸
39 June17, 2005   یونان   لهستان ۲۵–۱۹ ۲۱–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۳–۱۵ ۲–۳ ۱۰۲–۱۰۲
43 June18, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   آرژانتین 22-25 25-18 25-17 25-21 NA ۳–۱ ۹۷–۸۱
47 June19, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   آرژانتین ۲۵–۲۱ ۳۲–۳۰ ۲۷–۲۹ ۱۷–۲۵ ۳۴–۳۲ ۳–۲ ۱۳۵–۱۳۷
48 June19, 2005   یونان   لهستان 25-18 17-25 26-24 25-16 NA ۳–۱ ۹۳–۸۳
50 June24, 2005   لهستان   صربستان و مونته‌نگرو 20-25 25-17 25-23 25-20 NA ۳–۱ ۹۵–۸۵
52 June24, 2005   یونان   آرژانتین 25-20 25-20 25-22 NA NA ۳–۰ ۷۵–۶۲
54 June25, 2005   لهستان   صربستان و مونته‌نگرو ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۰–۱۵ ۲–۳ ۱۰۱–۱۱۱
60 June26, 2005   یونان   آرژانتین 25-15 22-25 17-25 20-25 NA ۱–۳ ۸۴–۹۰
62 July1, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   یونان 27-25 25-22 25-17 NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۴
64 July1, 2005   آرژانتین   لهستان 21-25 19-25 20-25 NA NA ۰–۳ ۶۰–۷۵
67 July2, 2005   صربستان و مونته‌نگرو   یونان 25-15 25-22 27-25 NA NA ۳–۰ ۷۷–۶۲
71 July3, 2005   آرژانتین   لهستان ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰ ۱۰–۱۵ ۲–۳ ۱۰۶–۱۰۶

دور نهاییویرایش

دور نهایی اولویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۸ Jul ۱۷:۰۷ کوبا   ۲–۳   لهستان ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۳–۱۵ ۱۰۳–۱۱۱ P2
۰۸ Jul ۲۰:۰۷ صربستان و مونته‌نگرو   ۱–۳   برزیل ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵   ۹۱–۹۹ P2

دور حذفیویرایش

  Semifinals Final
9 July
   کوبا  1  
   برزیل  ۳  
 
10 July
       برزیل  3
     صربستان و مونته‌نگرو  ۱
3rd place match
9 July 10 July
   لهستان  2    کوبا  3
   صربستان و مونته‌نگرو  ۳      لهستان  ۲

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۹ Jul ۱۷:۰۷ کوبا   ۱–۳   برزیل ۱۸–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵   ۸۵–۹۷ P2
۰۹ Jul ۲۰:۰۷ لهستان   ۲–۳   صربستان و مونته‌نگرو ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۸–۱۵ ۱۰۲–۱۰۸ P2

رده‌بندی سومویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Jul ۱۶:۰۷ کوبا   ۳–۲   لهستان ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۸ ۱۵–۱۳ ۱۱۱–۱۰۵ P2

فینالویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Jul ۱۹:۰۷ برزیل   ۳–۱   صربستان و مونته‌نگرو ۱۴–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۶   ۸۹–۷۴ P2

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

  • ارزشمندترین بازیکن
  ایوان میلیکوویچ
  • بهترین اسپکر
  هنری بل
  • بهترین مدافع
  دانته آمارال
  • بهترین سرویس زن
  ایوان میلیکوویچ
  • بهترین لیبرو
  مارکو ساماردیچ

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش