لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۰

اف‌آی‌وی‌بی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۰ (انگلیسی: 2010 FIVB Volleyball World League) بیست و یکمین دوره لیگ جهانی بود که از ۴ ژوئن تا ۲۵ ژوئیه در ۱۶ کشور برگزار شد. برزیل در فینال با غلبه بر روسیه قهرمان این دوره لیگ جهانی والیبال شد.

لیگ جهانی {{{gender}}} ۲۰۱۰
کشور میزبان  آرژانتین (فینال)
تاریخ‌ برگزاری ۴ ژوئن - ۲۵ ژوئیه
تعداد تیم‌ها ۱۶
تعداد ورزشگاه‌ها ۴۴ (در ۴۴ شهر میزبان)
قهرمان‌  برزیل (نهمین عنوان)
MVP برزیل موریلو اندرس
وبگاه رسمی FIVB
پیشین پسین

تیم‌های راه یافتهویرایش

آفریقا آسیا و اقیانوسیه اروپا آمریکای شمالی آمریکای جنوبی

  مصر

  چین
  کره جنوبی

  کوبا
  ایالات متحده آمریکا

  آرژانتین
  برزیل

گروه بندیویرایش

گلدان A گلدان B گلدان C گلدان D
  برزیل   صربستان   روسیه   کوبا
  بلغارستان   ایتالیا   ایالات متحده آمریکا   آرژانتین
  هلند   فرانسه   فنلاند   لهستان
  کره جنوبی   چین   مصر   آلمان

نتایجویرایش

  • همه ساعت‌ها به وقت محلی است.
Qualified for the واجد شرایط برای حضور در دور نهایی
Qualified as hosts for the واجد شرایط برای حضور در دور نهایی به عوان میزبان

گروه Aویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۳۰ ۱۱ ۱ ۳۳ ۱۶ ۲٫۰۶۳ ۱٬۱۷۲ ۱٬۰۲۸ ۱٫۱۴۰
۲   بلغارستان ۲۶ ۸ ۴ ۳۰ ۱۳ ۲٫۳۰۸ ۱٬۰۲۹ ۹۵۶ ۱٫۰۷۶
۳   هلند ۱۶ ۵ ۷ ۱۹ ۲۲ ۰٫۸۶۴ ۹۲۰ ۹۶۳ ۰٫۹۵۵
۴   کره جنوبی ۰ ۰ ۱۲ ۵ ۳۶ ۰٫۱۳۹ ۸۵۶ ۱٬۰۳۰ ۰٫۸۳۱

هفته 1ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۴ Jun ۰۹:۴۰ برزیل   ۳–۱   بلغارستان ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۳   ۹۸–۹۲ P2 P3
۰۵ Jun ۱۴:۱۰ کره جنوبی   ۰–۳   هلند ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۴–۷۵ P2 P3
۰۵ Jun ۰۹:۴۰ برزیل   ۳–۲   بلغارستان ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۵ ۲۲–۲۵ ۱۵–۹ ۱۱۱–۹۴ P2 P3
۰۶ Jun ۱۴:۱۰ کره جنوبی   ۰–۳   هلند ۱۸–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵     ۵۵–۷۵ P2 P3

هفته 2ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۲ Jun ۱۴:۱۰ کره جنوبی   ۰–۳   بلغارستان ۱۹–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۰–۲۵     ۵۸–۷۵ P2 P3
۱۲ Jun ۱۹:۱۰ برزیل   ۰–۳   هلند ۲۴–۲۶ ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵     ۷۰–۷۶ P2 P3
۱۳ Jun ۱۴:۱۰ کره جنوبی   ۰–۳   بلغارستان ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۵–۷۵ P2 P3
۱۳ Jun ۱۹:۱۱ برزیل   ۳–۱   هلند ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۷ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹   ۱۰۰–۷۸ P2 P3

هفته 3ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jun ۱۹:۱۰ برزیل   ۳–۱   کره جنوبی ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱   ۹۸–۸۰ P2 P3
۱۹ Jun ۱۷:۱۰ هلند   ۰–۳   بلغارستان ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۴–۷۵ P2 P3
۱۹ Jun ۱۹:۱۰ برزیل   ۳–۰   کره جنوبی ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۳ P2 P3
۲۰ Jun ۱۵:۱۰ هلند   ۰–۳   بلغارستان ۲۱–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۳–۷۵ P2 P3

هفته 4ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۶ Jun ۱۷:۱۰ هلند   ۱–۳   برزیل ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۱۶–۲۵   ۸۵–۹۹ P2 P3
۲۶ Jun ۱۹:۱۰ بلغارستان   ۳–۰   کره جنوبی ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۶     ۷۵–۵۹ P2 P3
۲۷ Jun ۱۵:۱۰ هلند   ۲–۳   برزیل ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۱۷–۲۵ ۱۰–۱۵ ۹۹–۱۰۷ P2 P3
۲۷ Jun ۱۹:۱۰ بلغارستان   ۳–۱   کره جنوبی ۳۱–۲۹ ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳   ۱۰۳–۹۸ P2 P3

هفته 5ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۳ Jul ۱۴:۱۱ کره جنوبی   ۱–۳   برزیل ۲۵–۲۷ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۳–۲۵   ۸۴–۹۹ P2 P3
۰۳ Jul ۱۹:۱۰ بلغارستان   ۳–۰   هلند ۲۵–۹ ۲۵–۱۷ ۲۷–۲۵     ۷۷–۵۱ P2 P3
۰۴ Jul ۱۴:۱۰ کره جنوبی   ۱–۳   برزیل ۱۸–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۲۵   ۸۱–۹۸ P2 P3
۰۴ Jul ۱۹:۰۰ بلغارستان   ۳–۰   هلند ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰ ۳۲–۳۰     ۸۲–۷۲ P2 P3

هفته 6ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۸ Jul ۱۹:۴۰ هلند   ۳–۰   کره جنوبی ۳۱–۲۹ ۲۸–۲۶ ۲۵–۲۱     ۸۴–۷۶ P2 P3
۰۸ Jul ۲۰:۱۰ بلغارستان   ۱–۳   برزیل ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶   ۹۴–۹۹ P2 P3
۰۹ Jul ۱۸:۱۰ بلغارستان   ۲–۳   برزیل ۲۱–۲۵ ۲۶–۲۴ ۳۱–۲۹ ۲۲–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۱۲–۱۱۸ P2 P3
۰۹ Jul ۱۹:۴۰ هلند   ۳–۱   کره جنوبی ۲۵–۱۷ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۳   ۹۸–۸۳ P2 P3

گروه Bویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایتالیا ۲۸ ۹ ۳ ۳۳ ۱۵ ۲٫۲۰۰ ۱٬۰۹۸ ۹۹۹ ۱٫۰۹۹
۲   صربستان ۲۶ ۹ ۳ ۳۲ ۱۸ ۱٫۷۷۸ ۱٬۱۰۹ ۱٬۰۴۳ ۱٫۰۶۳
۳   فرانسه ۱۲ ۵ ۷ ۲۰ ۲۹ ۰٫۶۹۰ ۱٬۰۷۳ ۱٬۰۹۴ ۰٫۹۸۱
۴   چین ۶ ۱ ۱۱ ۱۱ ۳۴ ۰٫۳۲۴ ۹۱۶ ۱٬۰۶۰ ۰٫۸۶۴

هفته 1ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۴ Jun ۲۰:۲۵ صربستان   ۳–۰   چین ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰     ۷۵–۶۱ P2 P3
۰۴ Jun ۲۰:۴۰ ایتالیا   ۳–۰   فرانسه ۲۷–۲۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۷     ۷۸–۶۶ P2 P3
۰۵ Jun ۱۸:۱۰ ایتالیا   ۳–۲   فرانسه ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۲۹–۳۱ ۲۴–۲۶ ۱۵–۱۰ ۱۱۸–۱۱۲ P2 P3
۰۶ Jun ۲۰:۲۵ صربستان   ۳–۱   چین ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۴   ۹۷–۷۸ P2 P3

هفته 2ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۰ Jun ۲۰:۴۰ فرانسه   ۰–۳   صربستان ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۷–۷۵ P2 P3
۱۱ Jun ۲۰:۴۰ ایتالیا   ۳–۰   چین ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۷ P2 P3
۱۲ Jun ۲۰:۱۰ فرانسه   ۰–۳   صربستان ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۲–۷۵ P2 P3
۱۳ Jun ۱۸:۱۰ ایتالیا   ۳–۰   چین ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲     ۷۵–۵۹ P2 P3

هفته 3ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jun ۲۰:۱۰ ایتالیا   ۲–۳   صربستان ۲۵–۲۰ ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵ ۲۵–۱۲ ۱۲–۱۵ ۹۷–۹۷ P2 P3
۱۸ Jun ۲۰:۱۰ فرانسه   ۳–۰   چین ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۲۷–۲۵     ۷۷–۶۳ P2 P3
۱۹ Jun ۲۰:۱۰ فرانسه   ۱–۳   چین ۲۵–۱۶ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵   ۹۱–۹۱ P2 P3
۲۰ Jun ۲۰:۴۰ ایتالیا   ۳–۲   صربستان ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۲۰–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۰۶–۱۰۱ P2 P3

هفته 4ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۵ Jun ۲۰:۴۲ فرانسه   ۳–۲   ایتالیا ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰ ۱۷–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۰۱–۱۰۲ P2 P3
۲۶ Jun ۱۶:۱۰ چین   ۱–۳   صربستان ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۶–۲۵   ۷۹–۹۸ P2 P3
۲۷ Jun ۱۶:۱۰ چین   ۲–۳   صربستان ۲۵–۲۱ ۲۳–۲۵ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۱–۱۵ ۱۰۱–۱۰۷ P2 P3
۲۷ Jun ۱۸:۱۰ فرانسه   ۱–۳   ایتالیا ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۳–۲۵   ۸۹–۹۸ P2 P3

هفته 5ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۲ Jul ۱۹:۱۰ چین   ۰–۳   ایتالیا ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۲–۷۵ P2 P3
۰۲ Jul ۱۷:۱۰ صربستان   ۳–۱   فرانسه ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۳   ۹۱–۹۱ P2 P3
۰۳ Jul ۱۹:۱۰ چین   ۰–۳   ایتالیا ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۷ ۲۱–۲۵     ۶۳–۷۷ P2 P3
۰۴ Jul ۲۰:۲۵ صربستان   ۲–۳   فرانسه ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۰–۲۵ ۸–۱۵ ۱۰۱–۱۰۴ P2 P3

هفته 6ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۷ Jul ۱۷:۱۰ صربستان   ۱–۳   ایتالیا ۲۵–۲۳ ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵   ۸۵–۹۸ P2 P3
۰۸ Jul ۲۰:۲۵ صربستان   ۳–۲   ایتالیا ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ ۱۵–۶ ۱۰۷–۹۹ P2 P3
۰۹ Jul ۱۶:۰۰ چین   ۲–۳   فرانسه ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۱۴–۱۶ ۱۰۷–۱۱۱ P2 P3
۱۰ Jul ۱۶:۰۰ چین   ۲–۳   فرانسه ۱۶–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹ ۲۱–۲۵ ۸–۱۵ ۹۵–۱۰۲ P2 P3

گروه Cویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۲۹ ۱۰ ۲ ۳۱ ۱۲ ۲٫۵۸۳ ۱٬۰۲۴ ۸۴۷ ۱٫۲۰۹
۲   ایالات متحده آمریکا ۲۳ ۸ ۴ ۲۸ ۲۱ ۱٫۳۳۳ ۱٬۰۷۹ ۱٬۰۸۲ ۰٫۹۹۷
۳   فنلاند ۱۲ ۴ ۸ ۱۸ ۲۸ ۰٫۶۴۳ ۹۸۷ ۱٬۰۴۲ ۰٫۹۴۷
۴   مصر ۸ ۲ ۱۰ ۱۶ ۳۲ ۰٫۵۰۰ ۹۷۳ ۱٬۰۹۲ ۰٫۸۹۱

هفته 1ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۴ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۰   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۱۵ ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۴     ۷۶–۵۳ P2 P3
۰۵ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۱   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۲ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱   ۹۶–۸۲ P2 P3
۰۵ Jun ۱۸:۴۰ فنلاند   ۲–۳   مصر ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۱۶–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۳–۱۵ ۱۰۳–۱۰۹ P2 P3
۰۶ Jun ۱۶:۱۰ فنلاند   ۳–۱   مصر ۲۵–۲۲ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹   ۹۸–۸۶ P2 P3

هفته 2ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۱ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۱   مصر ۲۶–۲۴ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۵   ۹۸–۸۵ P2 P3
۱۱ Jun ۱۸:۴۰ فنلاند   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۷–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۷ ۱۸–۲۵   ۸۸–۱۰۲ P2 P3
۱۲ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۲   مصر ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۷ ۲۲–۲۵ ۱۵–۸ ۱۱۰–۹۴ P2 P3
۱۲ Jun ۱۸:۴۰ فنلاند   ۱–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۱۸ ۲۳–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۶–۲۸   ۹۵–۹۶ P2 P3

هفته 3ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۰   فنلاند ۲۵–۱۶ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۵ P2 P3
۱۸ Jun ۱۹:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   مصر ۲۵–۱۹ ۲۵–۱۵ ۱۴–۲۵ ۲۵–۲۱   ۸۹–۸۰ P2 P3
۱۹ Jun ۱۸:۱۰ روسیه   ۳–۱   فنلاند ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۶ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۸   ۹۳–۷۷ P2 P3
۱۹ Jun ۱۹:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   مصر ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۲ ۱۱–۲۵ ۲۵–۱۴   ۸۶–۸۱ P2 P3

هفته 4ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۵ Jun ۲۰:۱۰ مصر   ۰–۳   روسیه ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۶–۲۵     ۵۲–۷۵ P2 P3
۲۵ Jun ۱۹:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۲–۳   فنلاند ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۹ ۱۱–۱۵ ۱۰۳–۹۸ P2 P3
۲۶ Jun ۲۰:۱۰ مصر   ۰–۳   روسیه ۱۷–۲۵ ۱۲–۲۵ ۱۸–۲۵     ۴۷–۷۵ P2 P3
۲۶ Jun ۱۹:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۱   فنلاند ۲۵–۲۱ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳   ۹۳–۸۸ P2 P3

هفته 5ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۲ Jul ۱۸:۴۰ فنلاند   ۰–۳   روسیه ۲۰–۲۵ ۱۹–۲۵ ۱۴–۲۵     ۵۳–۷۵ P2 P3
۰۲ Jul ۲۰:۱۰ مصر   ۲–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۰ ۲۹–۳۱ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۲–۱۵ ۱۰۸–۱۱۲ P2 P3
۰۳ Jul ۱۸:۴۰ فنلاند   ۳–۱   روسیه ۲۵–۱۸ ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹   ۹۳–۸۵ P2 P3
۰۳ Jul ۲۰:۱۰ مصر   ۲–۳   ایالات متحده آمریکا ۲۵–۲۰ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۲–۲۵ ۱۶–۱۸ ۱۰۶–۱۰۷ P2 P3

هفته 6ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۷ Jul ۲۰:۱۰ مصر   ۰–۳   فنلاند ۱۸–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۴–۲۵     ۵۰–۷۵ P2 P3
۰۸ Jul ۲۰:۱۰ مصر   ۳–۰   فنلاند ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۴ P2 P3
۰۹ Jul ۱۹:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۳–۰   روسیه ۲۵–۲۱ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۳     ۷۷–۶۹ P2 P3
۱۰ Jul ۱۸:۱۰ ایالات متحده آمریکا   ۱–۳   روسیه ۱۸–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۷–۲۵ ۱۹–۲۵   ۷۹–۹۷ P2 P3

گروه Dویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   کوبا ۲۹ ۱۱ ۱ ۳۳ ۱۵ ۲٫۲۰۰ ۱٬۱۱۲ ۱٬۰۳۵ ۱٫۰۷۴
۲   آلمان ۲۱ ۷ ۵ ۲۶ ۲۱ ۱٫۲۳۸ ۱٬۱۰۲ ۱٬۰۶۱ ۱٫۰۳۹
۳   لهستان ۱۹ ۶ ۶ ۲۴ ۲۴ ۱٫۰۰۰ ۱٬۰۹۳ ۱٬۰۸۴ ۱٫۰۰۸
۴   آرژانتین ۳ ۰ ۱۲ ۱۳ ۳۶ ۰٫۳۶۱ ۱٬۰۵۴ ۱٬۱۸۱ ۰٫۸۹۲

هفته 1ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۴ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۳–۱   آرژانتین ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۰ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۸   ۹۶–۸۶ P2 P3
۰۵ Jun ۱۹:۴۰ آلمان   ۳–۱   لهستان ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۲ ۲۶–۲۴   ۹۹–۸۹ P2 P3
۰۵ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۳–۲   آرژانتین ۳۲–۳۴ ۲۵–۲۳ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۱۵–۱۳ ۱۱۷–۱۱۲ P2 P3
۰۶ Jun ۱۵:۱۰ آلمان   ۳–۰   لهستان ۲۸–۲۶ ۳۰–۲۸ ۲۵–۱۸     ۸۳–۷۲ P2 P3

هفته 2ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۱ Jun ۲۱:۲۰ آرژانتین   ۱–۳   لهستان ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۰–۲۵   ۸۶–۹۵ P2 P3
۱۱ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۳–۰   آلمان ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۹     ۷۶–۶۱ P2 P3
۱۲ Jun ۲۱:۲۰ آرژانتین   ۲–۳   لهستان ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۳–۲۵ ۱۲–۱۵ ۱۰۷–۱۰۷ P2 P3
۱۲ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۳–۱   آلمان ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۳ ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۷   ۹۶–۸۷ P2 P3

هفته 3ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۱۸ Jun ۲۱:۱۷ آرژانتین   ۰–۳   آلمان ۲۰–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۲–۷۵ P2 P3
۱۸ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۳–۲   لهستان ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۶ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۵–۱۰ ۱۰۱–۹۹ P2 P3
۱۹ Jun ۲۱:۱۷ آرژانتین   ۱–۳   آلمان ۳۲–۳۴ ۱۸–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۸–۳۰   ۱۰۳–۱۰۷ P2 P3
۱۹ Jun ۲۰:۵۰ کوبا   ۰–۳   لهستان ۲۵–۲۷ ۲۳–۲۵ ۱۲–۲۵     ۶۰–۷۷ P2 P3

هفته 4ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۵ Jun ۲۰:۱۰ آلمان   ۲–۳   کوبا ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۳ ۱۳–۱۵ ۱۱۰–۱۰۶ P2 P3
۲۶ Jun ۱۴:۱۰ آلمان   ۱–۳   کوبا ۲۱–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۱۷ ۲۲–۲۵   ۹۲–۹۳ P2 P3
۲۶ Jun ۱۵:۳۰ لهستان   ۳–۱   آرژانتین ۲۵–۱۹ ۲۶–۲۸ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۲   ۱۰۳–۹۴ P2 P3
۲۷ Jun ۱۸:۱۰ لهستان   ۳–۱   آرژانتین ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۱   ۹۷–۸۳ P2 P3

هفته 5ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۳۰ Jun ۱۹:۴۰ آلمان   ۳–۱   آرژانتین ۲۵–۱۸ ۱۷–۲۵ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۷   ۹۲–۷۵ P2 P3
۰۱ Jul ۱۹:۴۰ آلمان   ۳–۱   آرژانتین ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹   ۹۸–۸۴ P2 P3
۰۳ Jul ۱۴:۱۰ لهستان   ۰–۳   کوبا ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۴–۲۶     ۶۷–۷۶ P2 P3
۰۴ Jul ۱۶:۴۰ لهستان   ۱–۳   کوبا ۱۹–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۶–۲۵   ۸۲–۹۷ P2 P3

هفته 6ویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۰۸ Jul ۲۰:۱۰ لهستان   ۲–۳   آلمان ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۱۱–۱۵ ۱۰۴–۱۰۸ P2 P3
۰۸ Jul ۲۱:۲۰ آرژانتین   ۲–۳   کوبا ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۳۲–۳۰ ۲۵–۲۳ ۸–۱۵ ۱۰۳–۱۱۸ P2 P3
۰۹ Jul ۲۰:۱۰ لهستان   ۳–۱   آلمان ۲۵–۲۷ ۲۶–۲۴ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸   ۱۰۱–۹۰ P2 P3
۰۹ Jul ۲۱:۲۰ آرژانتین   ۰–۳   کوبا ۱۶–۲۵ ۲۴–۲۶ ۱۹–۲۵     ۵۹–۷۶ P2 P3

دور نهاییویرایش

واجد شرایط برای حضور در دور حذفی

گروه Eویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   برزیل ۴ ۲ ۰ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۱۲ ۲۰۳ ۱٫۰۴۴
۲   صربستان ۴ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱٫۶۶۷ ۱۸۴ ۱۶۸ ۱٫۰۹۵
۳   آرژانتین ۱ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۶۰ ۱۸۵ ۰٫۸۶۵
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۱ Jul ۲۱:۱۰ برزیل   ۳–۲   آرژانتین ۲۵–۱۷ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۹–۲۵ ۱۵–۱۰ ۱۰۷–۹۷ P2 P3
۲۲ Jul ۲۱:۱۰ صربستان   ۲–۳   برزیل ۲۵–۲۱ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۰–۲۵ ۱۴–۱۶ ۱۰۶–۱۰۵ P2 P3
۲۳ Jul ۲۱:۱۰ آرژانتین   ۰–۳   صربستان ۱۹–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۶–۲۸     ۶۳–۷۸ P2 P3

گروه Fویرایش

مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   روسیه ۴ ۲ ۰ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۲۱ ۱۹۲ ۱٫۱۵۱
۲   کوبا ۴ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱٫۶۶۷ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱٫۰۰۰
۳   ایتالیا ۱ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۶۷ ۱۹۶ ۰٫۸۵۲
تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۱ Jul ۱۷:۴۰ ایتالیا   ۲–۳   روسیه ۱۴–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۳ ۷–۱۵ ۹۵–۱۱۱ P2 P3
۲۲ Jul ۱۷:۳۰ روسیه   ۳–۲   کوبا ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۱۵–۱۳ ۱۱۰–۹۷ P2 P3
۲۳ Jul ۱۷:۴۰ کوبا   ۳–۰   ایتالیا ۲۵–۱۷ ۳۵–۳۳ ۲۵–۲۲     ۸۵–۷۲ P2 P3

دور حذفیویرایش

  نیمه نهایی فینال
24 July
   روسیه  3  
   صربستان  0  
 
25 July
       روسیه  1
     برزیل  3
دیدار رده بندی
24 July 25 July
   برزیل  3    صربستان  3
   کوبا  1      کوبا  2

نیمه نهاییویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۴ Jul ۱۷:۴۰ روسیه   ۳–۰   صربستان ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۵ ۲۵–۲۰     ۷۶–۵۹ P2 P3
۲۴ Jul ۲۱:۱۰ برزیل   ۳–۱   کوبا ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۰   ۹۶–۸۵ P2 P3

دیدار رده بندیویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۵ Jul ۱۷:۴۰ صربستان   ۳–۲   کوبا ۲۸–۳۰ ۲۵–۲۰ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۲ ۱۱۵–۱۰۹ P2 P3

فینالویرایش

تاریخ ساعت امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ کل گزارش
۲۵ Jul ۲۱:۱۰ روسیه   ۱–۳   برزیل ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۶ ۲۳–۲۵   ۹۲–۹۱ P2 P3

رده‌بندی نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش