ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها

ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها یا ماهیچه‌های نگهدار پشت یا عضلات ارکتور اسپاینا (انگلیسی: Erector spinae muscles) گروهی از ماهیچه‌ها و زردپی‌ها است که کم و بیش طول ستون فقرات را در سمت چپ و راست، از ناحیه خاجی و باسن تا قاعده جمجمه طی می‌کنند. به این خاطر به آن‌ها گروه ماهیچه‌های خاجی‌ستونی (ساکروسپینالیس) هم می‌گویند.

ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها
Gray389 - Erector spinae.png
جزئیات
خاستگاه زائده‌های خاری تی۹ تا تی۱۲ مهره‌های سینه‌ای و مهره‌های گردنی
پیوندگاهزائده‌های خاری تی۱ و تی۲ مهره‌های سینه‌ای و مهره‌های گردنی
سرخرگ‌هاسرخرگ خاجی کناری
عصب‌دهیشاخه پسین عصب خاری
حرکتباز کردن ستون مهره‌ها
ماهیچه مخالفماهیچه راست شکم
شناسه‌ها
لاتینMusculus erector spinae
TA98A04.3.02.002
TA22254
FMA71302

این ماهیچه‌ها در دو طرف فزونه‌های خاردار مهره‌ها قرار دارند و در سراسر نواحی کمری، سینه‌ای و گردنی گسترش می‌یابند.

ماهیچه‌های راست‌کننده ستون مهره‌ها به‌طور کل نامی است که به تارهای عضلانی مربوط به ماهیچه‌های سطحی‌تر قسمت‌های عمقی پشت داده‌اند. این تارها از استخوان خاجی، مهره‌های کمری و مهره یازدهم و دوازدهم سینه‌ای، و ستیغ تهیگاهی (ایلیاک کرست) منشأ می‌گیرند که به‌نام ماهیچه تهیگاهی‌دنده‌ای (ایلیوکوستالیس)، ماهیچه درازتر (لانژیسیموس) و ماهیچه‌های خاری (اسپینالیس) انشقاق و پیوست پیدا می‌کند.

ماهیچه‌های نگهدار پشت در ناحیه کمر و سینه توسط نیام سینه‌ای‌کمری (توراکولومبار) و در ناحیه گردن توسط رباط پس‌گردنی (نوکال) پوشیده شده‌است.


منابعویرایش