ماهیچه بازکننده انگشت کوچک دست

ماهیچهٔ بازکنندهٔ انگشت کوچک دست (انگلیسی: Extensor digiti minimi muscle) ماهیچه‌ای است که کار آن باز کردن مفصل استخوان پنجم کف دست با بند اول انگشت کوچک دست است.

ماهیچهٔ بازکنندهٔ انگشت کوچک دست
Gray424.png
The synovial sheaths of the tendons on the back of the wrist. (Extensor digiti quinti proprius labeled at center left.)
جزئیات
ریشهthe anterior portion of the lateral epicondyle of the استخوان بازو (common extensor tendon)
پیوستat the extensor expansion، located at the base of the استخوان بند انگشت of digit V on the dorsal side
سرخرگposterior interosseous artery
عصب محیطیposterior interosseous nerve (C7, 8)
حرکتextends the wrist and the انگشت کوچک at all joints
آنتاگونیستFlexor digiti minimi brevis
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor digiti minimi
TA98A04.6.02.044
TA22506
FMA38503

سر ثابت آن تاندون ماهیچه بازکننده مشترک انگشتان در ناحیه ساعد و سر متحرک آن به تاندون عضله بازکننده مشترک انگشتان در ناحیه ساعد متصل است. عصب‌گیری آن از عصب عمقی شعاعی است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش