استخوان بند انگشت

استخوان بند انگشت (انگلیسی: Phalanx bone‎) استخوانهای کوچک بندهای انگشتان دست و پا هستند.

استخوان بند انگشت
Scheme human hand bones-Persian.JPG
Hand-bones.jpg
بندهای انگشتان دست انسان
جزئیات
ArticulationsMetacarpophalangeal، metatarsophalangeal، interphalangeal
شناسه‌ها
لاتینPhalanges
تی‌اِی۹۸A02.4.10.001
A02.5.18.001
تی‌اِی۲1272, 1505

بند انگشت دستویرایش

انسان به صورت معمول در هر دست پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه (بندهای ته‌انگشتی)، میانی (بندهای میان‌انگشتی) و انتهایی (بندهای سرانگشتی) است. بند اولیه هر انگشت با استخوانهای کف دست (متاکارپ) مفصل می‌شوند. انگشت شست انسان تنها دو بند دارد.

بند انگشت پاویرایش

 
Bones of foot

انسان به صورت معمول در هر پا پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه، میانی و انتهایی است. بند اولیه هر انگشت با استخوان‌های کف پا (متاتارس) مفصل می‌شوند. انگشت شست پای انسان تنها دو بند دارد.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

شایان شیردل