استخوان بند انگشت

استخوان بند انگشت (انگلیسی: Phalanx bone) استخوان‌های کوچک بندهای انگشتان دست و پا هستند.

استخوان بند انگشت
بندهای انگشتان دست انسان
جزئیات
مفصل‌هامفصل کف‌دستی‌بندانگشتی، metatarsophalangeal، interphalangeal
شناسه‌ها
لاتینPhalanges

بند انگشت دست ویرایش

انسان به صورت معمول در هر دست پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه (بندهای ته‌انگشتی)، میانی (بندهای میان‌انگشتی) و انتهایی (بندهای سرانگشتی) است. بند اولیه هر انگشت با استخوانهای کف دست (متاکارپ) مفصل می‌شوند. انگشت شست انسان تنها دو بند دارد.

بند انگشت پا ویرایش

 
Bones of foot

انسان به صورت معمول در هر پا پنج انگشت دارد. هر انگشت دارای سه بند اولیه، میانی و انتهایی است. بند اولیه هر انگشت با استخوان‌های کف پا (متاتارس) مفصل می‌شوند. انگشت شست پای انسان تنها دو بند دارد.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش