ماهیچه دراز بازکننده شست پا

ماهیچهٔ دراز بازکنندهٔ شست پا یا عضله اکستانسور هالوسیس لانگوس (به انگلیسی: Extensor hallucis longus muscle) عضله نازکی است که بین عضله تیبیالیس قدامی و عضله اکستانسور بلند انگشتان و در جلوی ساق قرار گرفته است. وظیفه اصلی این عضله دورسی فلکشن یعنی بالا آوردن شست پا است. این عضله در بالا به جلوی استخوان نازک‌نی می‌چسبد و بعد از پایین آمدن در پایین تاندون آن بعد از عبور از مچ پا به بند انتهایی انگشت شست پا متصل می‌شود.

Extensor hallucis longus muscle
Gray441.png
The mucous sheaths of the tendons around the ankle. Lateral aspect. (Ext. hall. long. labeled at upper left.)
Gray440 color.png
Cross-section through middle of leg. (Extensores longi digitorum et hallucis labeled at upper left.)
جزئیات
ریشهArises from the middle portion of the نازک‌نی on the anterior surface and the interosseous membrane
پیوستInserts on the dorsal side of the base of the استخوان بند انگشت of the انگشت پا
سرخرگanterior tibial artery
عصب محیطیdeep fibular nerve
deep peroneal nerve, L5 (L4-S1)
حرکتExtends the big toe and assists in بیان حرکات در طب of the foot at the قوزک پا. Also is a weak evertor/ invertor
آنتاگونیستماهیچه دراز خم‌کننده شست پا، ماهیچه کوتاه خم‌کننده شست پا
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor hallucis longus
TA98A04.7.02.040
TA22650
FMA22533

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 481   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003