ماهیچه درون‌گردان چهارگوش

ماهیچه درون‌گردان چهارگوش (انگلیسی: Pronator quadratus muscle) از ماهیچه‌های ساعد است.

Pronator quadratus muscle
Anterior view of left forearm. Deep muscles. (Pronator quadratus visible at bottom-center right.)
جزئیات
خاستگاه medial, anterior surface of the ulna
پیوندگاهlateral, anterior surface of the radius
سرخرگ‌هاanterior interosseous artery
عصب‌دهیعصب میانی (anterior interosseous nerve)
حرکتبیان حرکات در طب the ساعد
ماهیچه مخالفماهیچه برون‌گردان
شناسه‌ها
لاتینMusculus pronator quadratus
TA98A04.6.02.038
TA22493
FMA38453

این عضله عمقی بوده و از سطح جلویی پایین استخوان رادیوس به سطح جلویی پایین استخوان اولنا می‌رود و کار آن چرخش ساعد به داخل یا پرونیشن است.

خاستگاه: رویه پیشین و لبه یک‌سوم و یک‌چهارم دیستال تنه استخوان زند زیرین پیوندگاه: رویه پیشین و لبه یک‌چهارم دیستال تنه استخوان زند زیرین عصب‌گیری: از عصب میان استخوانی پیشین کار: گرداندن دست به سمت درون

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش