ماهیچه درون‌گردان گرد

ماهیچه درون‌گردان گِرد (انگلیسی: Pronator teres muscle‎) از ماهیچه‌های بدن است که عمدتاً در بخش ساعد قرار گرفتهاست. این ماهیچه سطحی است و در بالا به اپی کندیل داخلی چسبیده و در پایین به سطح خارجی استخوان رادیوس می‌چسبد. کار این عضله چرخاندن ساعد به داخل یا پرونیشن است.

Pronator teres muscle
Pronator-teres.png
Anterior view of the left forearm. Superficial muscles. (Pronator teres colored at center.)
جزئیات
ریشهhumeral head: medial supracondylar ridge of humerus (common flexor tendon)
ulnar head: coronoid process of ulna
پیوستMiddle of the lateral surface of the body of the زند زبرین
سرخرگulnar artery و سرخرگ شعاعی
عصب محیطیعصب میانی
حرکتبیان حرکات در طب of ساعد، بیان حرکات در طب آرنج
آنتاگونیستماهیچه برون‌گردان
شناسه‌ها
لاتینMusculus pronator teres
TA98A04.6.02.025
TA22478
FMA38450

سر ثابت:دو سر، یکی به قسمت پایین و داخلی بازو و دیگری استخوان زند زیرین سر متحرک: سطح خارجی و نزدیک‌کننده وسط استخوان زند زبرین عصب‌گیری:عصب میانی عمل: درون گرداننده ساعد و تاکننده مفصل آرنج

نگارخانهویرایش

منابعویرایش