ماهیچه چهارگوش ران

(تغییرمسیر از ماهیچه مربع رانی)

ماهیچه چهارگوش ران ماهیچه‌ای مسطح و چهارگوش است که در سمت خَلفی (پسین) مفصل ران قرار دارد. خاستگاه آن کنار بیرونی برجستگی تکمه‌ای تهیگاهی (توبروزیته ایسکیال) و پایانگاه آن تکمه چهارگوش روی ستیغ اینترتروکانتریک (میان‌بَستگاهی) استخوان ران است. سر ثابت آن تکمه بزرگ استخوان نشیمنگاهی و سر متحرک آن ستیغ خطوط بین تروکانتری (تکمه جلوئی و عقبی) است.

ماهیچه چهارگوش ران
Quadratus femoris large.gif
Posterior view of gluteal region - Persian.jpg
جزئیات
خاستگاه برجستگی تکمه‌ای تهیگاهی
پیوندگاهستیغ میان‌بستگاهی[۱]
سرخرگ‌هاسرخرگ سرینی پایینی
عصب‌دهیعصب چهارگوش ران (L4-S1)
حرکتچرخش کناری و اداکشن ران[۲]
شناسه‌ها
لاتینmusculus quadratus femoris
TA98A04.7.02.015
TA22608
FMA22321

کارکرد این ماهیچه، چرخش به خارج استخوان ران در مفصل استخوان بی‌نام و همچنین به عنوان اداکتور پا است. ماهیچه چهارگوش ران یک نزدیک کننده قوی ران و پایدار و تثبیت‌کننده مفصل ران در حفرهٔ حقه‌ای (استابولوم) است.

عصب‌دهی آن از عصب چهارگوش ران (S1-L4) و عصب برای ماهیچه دوقلوی (جملوس) پایینی است.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه سرین

منابعویرایش

  1. Intertrochanteric crest
  2. Thieme Atlas of Anatomy (2006), p 424