ماهیچه کوتاه بازکننده شست پا

ماهیچه کوتاه بازکننده شست پا (انگلیسی: Extensor hallucis brevis muscle‎) نامی است که به بخشی از ماهیچه بازکننده کوتاه انگشتان پا که به‌سوی شست پا می‌رود داده‌اند. ماهیچه کوتاه بازکننده شست پا همان‌طور که از نامش برمی‌آید به بازشدن شست پا کمک می‌کند.

ماهیچه کوتاه بازکننده شست پا
Gray442.png
The mucous sheaths of the tendons around the ankle. Medial aspect. (Ext. hall. long. labeled at top center.)
Gray437.png
Muscles of the front of the leg. (Ext. halluc. long. labeled vertically at center.)
جزئیات
ریشهاستخوان پاشنه
پیوستproximal phalanx of digit 1 (انگشت پا، or the great toe)
سرخرگdorsalis pedis artery
عصب محیطیdeep fibular nerve
حرکتExtend انگشت پا
آنتاگونیستماهیچه کوتاه خم‌کننده شست پا
شناسه‌ها
لاتینmusculus extensor hallucis brevis
TA98A04.7.02.054
TA22670
FMA51141

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش