ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا

ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا (انگلیسی: Extensor digitorum brevis muscle) ماهیچه‌ای در سطح بالایی پا است که به بازکردن مفاصل استخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان اول تا چهارم پا کمک می‌کند.

ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا
The mucous sheaths of the tendons around the ankle. Lateral aspect. (Extensor dig. brevis labeled at upper right.)
جزئیات
خاستگاه Dorsal surface of استخوان پاشنه
پیوندگاهProximal dorsal region of middle استخوان بند انگشت ۲، ۳ و ۴
سرخرگ‌هاDorsalis pedis artery
عصب‌دهیDeep fibular nerve
حرکتExtends digits 2 through 4
ماهیچه مخالفماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا، Flexor digitorum brevis
شناسه‌ها
لاتینMusculus extensor digitorum brevis
TA98A04.7.02.055
TA22671
FMA51140

سر ثابت آن بخش بیرونی استخوان پاشنه و سر متحرک آن با چهار تاندون به یکی از استخوان‌های کوچک شست پا و سه تای دیگر به سه تاندون عضله بازکننده بلند انگشتان پا وصل است. عصب‌گیری آن از عصب میان‌دوراهی عمقی است.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش