مایکوپلاسما

مایکوپلاسما
Mycopl.jpg
مایکوپلاسما، Mycoplasma
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری
سرده: Mycoplasma

مایکوپلاسما جنسی از باکتری هاست که دیوارهٔ سلولی ندارد .نداشتن دیواره سلولی باعث مقاوم شدن این باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیکهای مؤثر بر دیواره مانند پنی سیلین‌ها می‌شود. برخی گونه‌های این باکتریها ساپروفیت و برخی انگل وهم چنین برخی پارازیت و بیماری زاهستند. آن‌ها تاژک و یاهیچگونه زوائد خارجی دیگری ندارند. برای رشد و نمو نیاز به یک نوع استرول دارند

در انسان گونه مایکوپلاسما پنومونیه گاه باعث سینه پهلو (پنومونی A-typic) می‌شود. در ابتدا مایکوپلاسما به سلولهای محافظ غشای مجرای هوایی نفوذ می‌کند. مایکوپلاسما با کشتن این سلولها شروع به ایجاد یک واکنش التهابی در سراسر ناحیه و در برخی از موارد نیز به درون جریان خون نفوذ می‌کند.

مایکوپلاسما ژنیتالیوم باعث عفونتهای تناسلی در خانمها می‌شوداین باکتری می‌تواند باعث ناباروری، سقط جنین و عفونتهای تناسلی شود؛ و مایکو پلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویا دو گونه مهم و پراهمیت در مبتلا کردن پرندگان می‌باشند. کوچکترین باکتری ها بازندگی آزاد،قادر به عبور از فیلترهایی با منفذ 45% میکرومتر،فقدان دیواره سلولی،غشای حاوی استرول که در بین باکتری ها منحصربه فرد می باشد رشد آرام(تقریبا 1تا6ساعت).

منابعویرایش

Mycoplasma