مبادله فرهنگی

مبادله فرهنگی انتقال معانی فرهنگی به‌طور ارادی و گاه با برنامه‌ریزی فرهنگی است؛ چنان‌که هر نظام فرهنگی عناصری از فرهنگ‌های دیگر را می‌پذیرد.[نیازمند منبع] این مبادله، در حوزه‌هایی انجام می‌پذیرد که هر نظام فرهنگی آن را مجاز می‌شمارد. این انتقال فرهنگ، دوطرفه است؛ به این معنی که در آن ارزش‌ها و هنجارها رد و بدل می‌شوند.

Cultural diversity large.jpg

سرمایه فرهنگی: مجموعه ای از دستاوردهای مادی و معنوی هر جامعه که توانائی تولید هرچه بیشتر عناصر فرهنگی و امکان مصرف هرچه گسترده تر آن را برای افراد جامعه فراهم می سازد.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

فرهنگ اقتصاد

منابعویرایش

  1. دکتر محسنی، منوچهر. مقدمات جامعه شناسی. ص ۱۸۱

روح‌الامین، محمود. زمینه‌فرهنگ‌شناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات عطار، ۱۳۶۸