مثلث بهاری یکی از صورتواره‌های نیمکره شمالی آسمان است. مثلث بهاری از سه ستاره معروف و درخشان قلب الاسد (در صورت فلکی شیر)، سماک رامح (در صورت فلکی گاوچران) و سماک اعزل (در صورت فلکی سنبله) تشکیل می‌شود.[۱]

مثلث بهاری در میان نقشه ستارگان.

ستاره‌های مثلث بهاری ویرایش

نام صورت فلکی قدر ظاهری درخشندگی
(برحسب درخشندگی خورشید)
رده‌بندی ستارگان فاصله
(سال نوری)
قلب الاسد شیر ۱٫۳۵ ۲۸۸ B7 IV ۷۹٫۳
سماک رامح گاوچران -۰٫۰۴ ۱۷۶ K1.5 III ۳۶٫۷
سماک اعزل سنبله ۱٫۰۴ ۱۲۱۰۰ B1 III-IV ۲۶۰

جستارهای وابسته ویرایش

صورتواره‌ها:

منابع ویرایش