مثلث بهاری

مثلث بهاری یکی از صورتواره‌های نیمکره شمالی آسمان است. مثلث بهاری از سه ستاره معروف و درخشان قلب الا سد (در صورت فلکی شیر)، سماک رامح (در صورت فلکی گاو چران) و سماک اعزل (در صورت فلکی سنبله) تشکیل می‌شود.[۱]

مثلث بهاری در میان نقشه ستارگان.

ستاره‌های مثلث بهاری

نام صورت فلکی قدر ظاهری فروزندگی
(× خورشید)
رده‌بندی ستارگان فاصله
(سال نوری)
قلب الاسد شیر - - - -
سماک رامح گاوچران - - -
سماک اعزل سنبله - - - -

جستارهای وابسته

صورتواره‌ها:

منابع