شش‌ضلعی زمستانی

صورتواره

شش‌ضلعی زمستانی یکی از صورتواره‌های درخشان شب‌های زمستان است که از شش ستارهٔ معروف و درخشان پای شکارچی (رجل الجبار)، که پرنورترین ستاره صورت فلکی شکارچی (جبار) است ستارهٔ شباهنگ که پرنورترین ستاره صورت فلکی سگ بزرگ (کلب اکبر) می‌باشد و ستاره شعرای شامی که در صورت فلکی سگ کوچک (کلب اصغر) جای گرفته است و ستارهٔ پرنور پولوکس در صورت فلکی جوزا، عیوق از صورت فلکی ارابه‌ران و ستاره نارنجی رنگ دبران از صورت فلکی گاو (ثور) که فاصله میان آنها مساوی است این شش‌ضلعی زمستانی را تشکیل می‌دهند.[۱]

قرمز= مثلث زمستانی، آبی= شش‌ضلعی زمستانی

شش‌ضلعی زمستانی مثلث زمستانی را در دل خود جا دارد.

شش ضلعی زمستانی در میان نقشه ستارگان.

ستاره‌های مثلث زمستانی ویرایش

نام صورت فلکی قدر ظاهری فروزندگی
(× خورشید)
رده‌بندی ستارگان فاصله
(سال نوری)
پای شکارچی شکارچی ۰٫۱۲ - - -
شباهنگ سگ بزرگ ۱٫۴۵- - -
شعرای شامی سگ کوچک ۰٫۳۸ - - -
بتاجوزا جوزا ۱٫۱۵ - - -
عیوق ارابه‌ران ۰٫۰۸ - -
دبران گاو (ثور) ۰٫۸۵ - - -

جستارهای وابسته ویرایش

صورتواره ها:

منابع ویرایش