مجموعه توانی

در ریاضیات، مجموعه توانی هر مجموعهٔ S، که به صورت ، P(S(S2S نوشته می‌شود، مجموعه‌ای از همهٔ زیرمجموعه‌های S است که شامل مجموعهٔ تهی و خود مجموعهٔ S نیز می‌شود. در نظریهٔ اصل موضوعی مجموعه‌ها (آنچنان که برای مثال در اصل موضوع ZFC توسعه پیدا کرده) وجود مجموعهٔ توانی هر مجموعه توسط اصل موضوع مجموعه توانی بدیهی شمرده شده‌است.

هر زیرمجموعه‌ای از خانواده‌ای از مجموعه‌ها بر s نامیده می‌شود.

مثالویرایش

اگر S مجموعهٔ {x، y، z} باشد، آنگاه زیرمجموعه‌های S این‌ها هستند:

  • {} (مجموعه تهی)
  • {x}
  • {y}
  • {z}
  • {x، y}
  • {x، z}
  • {y، z}
  • {x، y، z}

و بنابراین مجموعهٔ توانی   اینچنین است:

 

منابعویرایش

  • Power set، مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، برداشت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۲.