مجموعه سازگاری بافتی اصلی کلاس یک

ام اچ سی کلاس1

مجموعه سازگاری بافتی اصلی کلاس یک (انگلیسی: MHC class I) گروهی از پروتئینهای مجموعه سازگاری بافتی اصلی هستند.

مجموعه سازگاری بافتی اصلی (Major histocompatibility complex) مولکول‌های پروتئینی روی غشای سلول‌های مختلف بدن در مهره داران است. این پروتئینها در سه گروه زیر دسته بندی می‌شوند: کلاس یک آنها مانند TAP که سه زنجیره α و یک مولکول پروتئینی غیر MHC دارند.

MHC-I structure.svg

مجموعه سازگاری بافتی اصلی نوع I بر همه سلول‌های هسته دار هم چنین پلاکت که فاقد هسته است نیز موجود است اما نوع II ویژه لنفوسیت‌های B ماکروفاژها و لنفوسیت‌های T سی دی ۴ می‌باشد. لذا سی دی ۸ها فاقد MHC II می‌باشند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش