محاصره اوتاته (به ژاپنی: 御館の乱 Ōtate no ran) این محاصره پس از مرگ ناگهانی اوئه‌سوگی کنشین در ژاپن مابین خواهرزاده و فرزندخوانده کنشین اوئه‌سوگی کاگه‌کاتسو و فرزندخوانده وی اوئه‌سوگی کاگه‌تورا (پسر هوجو اوجییاسو، دومین رهبر خاندان هوجوی اخیر) بر سر جانشینی کنشین رخ داد. قلعه به دست اوئه‌سوگی کاگه‌کاتسو سقوط کرد و پس از هاراکیری کاگه‌تورا، کاگه کاتسو خود را وارث کامل کنشین اعلام کرد.

محاصره اوتاته
بخشی از دوره سنگوکو
تاریخ۱۷ مارس ۱۵۷۸
موقعیت
دژ اوتاته، ولایت اچیگو، ژاپن
نتایج موفقیت محاصره؛ پیروزی اوئه‌سوگی کاگه‌کاتسو
طرف‌های درگیر
نیروهای اوئه‌سوگی کاگه‌تورا نیروهای اوئه‌سوگی کاگه‌کاتسو
فرماندهان و رهبران
اوئه‌سوگی کاگه‌تورا اوئه‌سوگی کاگه‌کاتسو

منابع ویرایش