محاصره کان‌ایه

محاصره کان‌ایه (انگلیسی: Siege of Kanie) یکی از نبردهای بسیاری است که توسط تویوتومی هیده‌یوشی برای تحکیم قدرت خود بر نواحی تحت کنترل خاندان اودا در ولایت اواری، در ژاپن بود. این رویداد در واقع متشکل از دو محاصره بود.

Siege of Kanie
بخشی از دوره سنگوکو
تاریخ۱۵۸۴
موقعیت
قلعه کان‌ایه، ولایت اواری، ژاپن
نتایج پیروزی اودا
تغییرات
قلمرو
قلعه یک بار گرفته شد و دوباره بازپس گرفته شد؛ هیچ قلمرویی دست به دست نشد.
طرف‌های درگیر
نیروهای تویوتومی هیده‌یوشی نیروهای وفادار به اودا نوبوکاتسو
فرماندهان و رهبران
تویوتومی هیده‌یوشی، مائدا تانه‌توشی اودا نوبوکاتسو
محاصره کان‌ایه

منابع ویرایش