سوخت‌نگاری

(تغییرمسیر از محرق)

سوخت‌نگاری تکنیک هنری ایجاد طرح‌های تزیینی بر روی چوب یا چرم از طریق سوزاندن آن‌ها با میلۀ فلزی داغ است. به‌طور معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت و تکنیک‌های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر سرعت دست در زمان سوخت نگاری، طیفی از رنگ قهوه‌ای روی چوبایجاد می‌شود.

سوخته‌نگاری روی چوب

منابعویرایش

علی اکبر نصرآبادی و گفتگو در مورد نقاشی چوب‌سوز