باز کردن منو اصلی

محمدباقر صحبت لاری متولد ۱۲۵۱ قمری در لار شاعر متخلص به صحبت بود که در شیراز ادبیات و فقه آموخت و به لار بازگشت و به امامت جماعت و تألیف رسائل پرداخت. مورد لطف فتحعلی‌شاه قاجار و حکام وقت فارس بود. در اواخر عمر نابینا شد. مجموعهٔ اشعارش را حدود ۸۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ بیت نوشته اند و دیوانی از او به چاپ رسیده‌است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • شریفی، محمد (۱۳۸۷). محمدرضا جعفری، ویراستار. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۴۱-۸.