محمدجواد بهروزی

شاعر ایرانی

محمدجواد بهروزی (متولد ۱۳۰۰، کازرون- ۱۷ مهر ۱۳۸۲) نویسنده، شاعر، نوازنده ایرانی بود.

محمدجواد بهروزی
زادروزآذر ۱۳۰۰
کازرون،
درگذشت۱۷ مهر ۱۳۸۲
آرامگاهشیراز
ملیتایرانی
مذهبشیعه

کتاب‌هاویرایش

 • ۱۳۲۶ شراره‌های عشق، شیراز، بنگاه مهرگان.
 • ۱۳۲۷ غوغای جوانی، شیراز، بنگاه مهرگان.
 • ۱۳۴۰ تاریخ گیتی (سه‌جلد)، تهران، شرکت طبع کتاب.
 • ۱۳۴۰ جغرافیای گیتی (سه‌جلد)، تهران، شرکت طبع کتاب.
 • ۱۳۴۰ لغزها، شیراز، بنگاه مهرگان. (چاپ دوم، اتحادیة مطبوعات فارس، ۱۳۴۴)
 • ۱۳۴۵ پرسشهای علوم اجتماعی، شیراز، کتابفروشی محمدی.
 • ۱۳۴۶ شهر سبز یا شهرستان کازرون، شیراز، کانون تربیت.
 • ۱۳۴۷ سؤال و جواب جغرافیا، شیراز، کتابفروشی محمدی.
 • ۱۳۵۰ تقویم تاریخی و فرهنگی، شیراز، کانون تربیت.
 • ۱۳۵۰ چیستان در ادبیات فارسی، جلد یک، شیراز، کانون تربیت.
 • ۱۳۵۶ نیکوکاران فارس، تهران، جنبش نیکوکاری.
 • ۱۳۷۷ چیستان در ادبیات فارسی، جلد دوم، تهران، انتشارات ما.
 • ۱۳۸۰ واگوشکها، تهران، انتشارات کیفیت.
 • ۱۳۸۱ زنان مؤثر در تاریخ ایران، تهران، نشر واژه آرا.
 • ۱۳۸۲ گل‌های شهر سبز، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

منابعویرایش

 • گفتگو با محمدجواد بهروزی (مجموعه گفتگو با چهره‌ها، شماره۳)، به کوشش عمادالدین شیخ الحکمایی، تهران، کازرونیه، ۱۳۸۳.