محمدعلی نقیب‌الممالک

محمدعلی نقیب‌الممالک شیرازی [۱]نقال دربار ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

وظیفه او داستان گویی(گاهی همراه با نواخته شدن کمانچه) هنگام استراحت پس از ناهار و همچنین شب‌ها پیش از خواب برای ناصرالدین شاه بود.

نقیب الممالک در روز شنبه ١٨ ربیع‌الاول سال ١٣٠٠ ه.ق مطابق با ٧ بهمن‌ماه ١٢۶١ دارفانی را وداع گفت. [۲]

آثار منسوب

ویرایش

این سه اثر به احمد نقیب‌الممالک هم نسبت داده شده‌اند.

منابع

ویرایش
  1. «میرزا محمدعلی نقیب‌الممالک شیرازی».
  2. اعتمادالسلطنه، محمدحسن. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. تهران. ص. ۲۱۳.