ملک جمشید

کتاب ملک جمشید، طلسم آصف و طلسم حمام بلور یکی از داستان‌های عامیانهٔ زبان فارسی و رایج در عصر قاجار است. در پایان کتاب ذکر شده که نقال این داستان محمدعلی نقیب‌الممالک شیرازی است.

نویسندهٔ کتابِ ملک جمشیدویرایش

هنوز روشن نشده‌است که داستان امیر ارسلان نامدار منسوب به کدام نقیب‌الممالک است؛ احمد نقیب‌الممالک، که دیوان شعری هم به او منسوب است یا محمدعلی نقیب‌الممالک که در پایانِ کتابِ مَلِک جمشید نام او ذکر شده.

در یک اثر تحقیقی متعلق به انتشارات دانشگاه تربیت مدرس چنین آمده:[۱]

در هیچ‌یک از منابع مذکور دربارهٔ قصهٔ مشهورِ امیر ارسلان مطلبی نیامده‌است؛ ازاین‌رو، نمی‌توان با قاطعیت گفت کدام‌یک از این دو نقال امیر ارسلان بوده‌اند؛ اما، با توجه به پایانِ قصهٔ مَلِک جمشید، می‌توان احتمال داد نقال این قصه محمدعلی نقیب‌الممالک بوده‌است.

به این ترتیب، در اینکه دو کتابِ دیگر نیز، یعنی امیر ارسلان نامدار و زرین‌مَلِک (ملک بهمن) نیز، منسوب به احمد نقیب‌الممالک باشد، یعنی صاحب دیوان اشعار، ابهام بیشتری وجود دارد. پس باید این دو کتاب را نیز منسوب به محمدعلی نقیب‌الممالک دانست.

منابعویرایش

  1. مریم سیدان، پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)