محمدمهدی ناصح

محمدمهدی ناصح (متولد ۱۳۱۸) پژوهشگر ادبیات فارسی و مصحح ایرانی و استاد بازنشستهٔ دانشگاه فردوسی مشهد است.[۱][۲] او برای تصحیح کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن به‌همراه محمدجعفر یاحقی برگزیدهٔ کتاب سال ایران شد.

آثار

  • راهنمای نگارش و ویرایش، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اوّل، سال ۱۳۶۴، با همکاری محمدجعفر یاحقی. (چاپ ۳۳، تاریخ نشر ۱۳۹۸).
  • تصحیح روض‌الجنان و روح‌الجنان، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
  • شعر دلبر: دوبیتی‌های عامیانه بیرجندی، انتشارات محقق، مشهد، سال ۱۳۷۳
  • شعر نگار: دوبیتی‌های عامیانه بیرجندی، انتشارات محقق، مشهد، سال ۱۳۷۷
  • شعر غم، انتشارات مرکز خراسان‌شناسی، مشهد سال ۱۳۷۹
  • گزیدهٔ مرصادالعباد، انتشارات جامی، تهران سال ۱۳۷۳
  • گنج شایگان: معرفی پاسداران زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان، انتشارات شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران سال ۱۳۷۴

منابع

  1. «محمد مهدی ناصح».
  2. «محمدمهدی ناصح». ویکی‌نور.