محمد اکبرخان

محمد اکبرخان معروف به وزیر اکبرخان، امیر اکبرخان و شاه شجاع، سردار و امیر افغانستان از دودمان بارکزایی بود. وی فرزند دوست‌محمد خان، بنیان‌گذار سلسله بارکزایی است. وزیر اکبرخان در مقام سردار و فرمانده لشکر پدرش، نقش مهمی در وقایع جنگ اول افغان و انگلیس داشت.

نقاشی منتسب به محمد اکبرخان

وی شخصاً سِر ویلیام هى مک‌ناتن، دیپلمات ارشد انگلیسی را در دیداری، با اسلحه کشت.[۱]

محمد اکبرخان را پس از مرگ در مسجد کبود مزار شریف دفن کردند.

یادمان‌هاویرایش

پانویسویرایش