۵۳۲ (قمری)

۵۳۲ (قمری)، پانصد و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم سپتامبر سال ۱۱۳۷ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰ 

سال: ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش