باز کردن منو اصلی

محمود

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

واژه «محمود» با ریشه عربی به معنی ستوده ، ستایش شده ، مورد ستایش قرار گرفته که مشتق از کلمه «حمد» به معنی ستایش میباشد.

اسم محمود یکی از القاب خداوند در قرآن کریم است. محمود نامی پسرانه و دارای معانی زیر در مجموع فرهنگ لغات است:

ستوده ، ممدوح ، ستایش شده ، پسندیده ، مورد پسند و رضایت ، نیک ، نیکو سیرت ، خوش


محمود
جنسیتمرد
خاستگاه
واژه/نامعربی
معنیستوده ، ستایش شده ، پسندیده
سایر نام‌ها
سایر املاهابه خط لاتین:

Mahmood, Mahmoud, Mahmut, Makhmud, Mehmood, Mehmud, Mohamud,Mahmoed

نام‌های مرتبطاحمد، حامد، حمید، محمّد

محمود از نامهای مردانه است و ممکن است به یکی از این افراد اشاره کند: