باز کردن منو اصلی

مدار ۱۱ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۱۱ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۱۱ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۱۱°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 11.000; 0.000 (Prime Meridian)   غنا
۱۱°۰′ شمالی ۰°۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۳۳°شرقی / 11.000; 0.033 (Togo)   توگو
۱۱°۰′ شمالی ۰°۳۰′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۵۰۰°شرقی / 11.000; 0.500 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۰°۵۵′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۹۱۷°شرقی / 11.000; 0.917 (Benin)   بنین
۱۱°۰′ شمالی ۳°۴۵′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳٫۷۵۰°شرقی / 11.000; 3.750 (Nigeria)   نیجریه
۱۱°۰′ شمالی ۱۳°۴۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۳٫۷۶۷°شرقی / 11.000; 13.767 (Cameroon)   کامرون
۱۱°۰′ شمالی ۱۵°۳′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۰۵۰°شرقی / 11.000; 15.050 (Chad)   چاد
۱۱°۰′ شمالی ۲۲°۲۸′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۴۶۷°شرقی / 11.000; 22.467 (Central African Republic)   جمهوری آفریقای مرکزی The extreme north of the country, حدود 8 km
۱۱°۰′ شمالی ۲۲°۳۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۵۳۳°شرقی / 11.000; 22.533 (Chad)   چاد
۱۱°۰′ شمالی ۲۲°۵۴′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۹۰۰°شرقی / 11.000; 22.900 (Sudan)   سودان
۱۱°۰′ شمالی ۳۲°۲۵′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳۲٫۴۱۷°شرقی / 11.000; 32.417 (South Sudan)   سودان جنوبی
۱۱°۰′ شمالی ۳۳°۱۴′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳۳٫۲۳۳°شرقی / 11.000; 33.233 (Sudan)   سودان
۱۱°۰′ شمالی ۳۴°۵۸′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳۴٫۹۶۷°شرقی / 11.000; 34.967 (Ethiopia)   اتیوپی
۱۱°۰′ شمالی ۴۱°۴۸′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۱٫۸۰۰°شرقی / 11.000; 41.800 (Djibouti)   جیبوتی
۱۱°۰′ شمالی ۴۲°۲۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۴۵۰°شرقی / 11.000; 42.450 (Ethiopia)   اتیوپی
۱۱°۰′ شمالی ۴۲°۴۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۷۸۳°شرقی / 11.000; 42.783 (Djibouti)   جیبوتی
۱۱°۰′ شمالی ۴۲°۵۸′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۹۶۷°شرقی / 11.000; 42.967 (Somalia)   سومالی سومالی‌لند
۱۱°۰′ شمالی ۴۳°۳۹′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۳٫۶۵۰°شرقی / 11.000; 43.650 (Gulf of Aden) خلیج عدن
۱۱°۰′ شمالی ۴۷°۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۴۷٫۱۰۰°شرقی / 11.000; 47.100 (Somalia)   سومالی سومالی‌لند و پانتلند
۱۱°۰′ شمالی ۵۱°۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۵۱٫۱۱۷°شرقی / 11.000; 51.117 (Indian Ocean) اقیانوس هند دریای عرب
Passing between the جزیرهٔ Bangaram و Amini in   هند's لاکشادویپ
دریای لاکادیو
۱۱°۰′ شمالی ۷۵°۵۱′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۸۵۰°شرقی / 11.000; 75.850 (India)   هند کرالا
تامیل نادو
پودوچری - Karaikal district, حدود 4 km
۱۱°۰′ شمالی ۷۹°۵۱′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۸۵۰°شرقی / 11.000; 79.850 (Indian Ocean) اقیانوس هند خلیج بنگال
Passing between Rutland Island و Little Andaman in   هند's جزایر آندامان و نیکوبار
دریای آندامان - گذرکردن از شمال جزیرهٔ Lanbi Kyun,   میانمار
۱۱°۰′ شمالی ۹۸°۲۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۹۸٫۴۳۳°شرقی / 11.000; 98.433 (Myanmar)   میانمار (Burma) جزیرهٔ Kau-Ye Kyun, and the mainland
۱۱°۰′ شمالی ۹۹°۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۱۰۰°شرقی / 11.000; 99.100 (Thailand)   تایلند
۱۱°۰′ شمالی ۹۹°۲۹′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۴۸۳°شرقی / 11.000; 99.483 (Gulf of Thailand) خلیج تایلند
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۳°۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۱۰۰°شرقی / 11.000; 103.100 (Cambodia)   کامبوج
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۳°۲۵′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۴۱۷°شرقی / 11.000; 103.417 (Bay of Kompong Som) Bay of Kompong Som
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۳°۳۹′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۶۵۰°شرقی / 11.000; 103.650 (Cambodia)   کامبوج
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۵°۴۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۵٫۷۰۰°شرقی / 11.000; 105.700 (Vietnam)   ویتنام حدود 10 km
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۵°۴۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۵٫۷۸۳°شرقی / 11.000; 105.783 (Cambodia)   کامبوج
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۶°۱۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۶٫۲۰۰°شرقی / 11.000; 106.200 (Vietnam)   ویتنام
۱۱°۰′ شمالی ۱۰۸°۲۱′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۰۸٫۳۵۰°شرقی / 11.000; 108.350 (South China Sea) دریای جنوبی چین Passing through the disputed جزایر اسپراتلی
۱۱°۰′ شمالی ۱۱۹°۱۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۱۹٫۲۶۷°شرقی / 11.000; 119.267 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Palawan
۱۱°۰′ شمالی ۱۱۹°۳۰′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۱۹٫۵۰۰°شرقی / 11.000; 119.500 (Sulu Sea) دریای سولو Passing amongst the Cuyo Islands,   فیلیپین
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۲°۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۰۳۳°شرقی / 11.000; 122.033 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ پانای
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۲°۵۱′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۸۵۰°شرقی / 11.000; 122.850 (Guimaras Strait) Guimaras Strait
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۳°۱۱′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۱۸۳°شرقی / 11.000; 123.183 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Negros (northernmost tip)
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۳°۱۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۲۰۰°شرقی / 11.000; 123.200 (Visayan Sea) دریای ویسایا
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۳°۵۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۹۳۳°شرقی / 11.000; 123.933 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Cebu
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۴°۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۰۳۳°شرقی / 11.000; 124.033 (Camotes Sea) دریای کاموتس
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۴°۲۶′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۴۳۳°شرقی / 11.000; 124.433 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Leyte
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۵°۲′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۰۳۳°شرقی / 11.000; 125.033 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۵°۳۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۶۱۷°شرقی / 11.000; 125.617 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Manicani
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۵°۳۹′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۶۵۰°شرقی / 11.000; 125.650 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۵°۴۷′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۷۸۳°شرقی / 11.000; 125.783 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Calicoan
۱۱°۰′ شمالی ۱۲۵°۴۸′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۸۰۰°شرقی / 11.000; 125.800 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب Ailinginae و Rongelap atolls,   جزایر مارشال
گذرکردن از جنوب Toke atoll,   جزایر مارشال
۱۱°۰′ شمالی ۸۵°۴۳′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸۵٫۷۱۷°غربی / 11.000; -85.717 (Costa Rica)   کاستاریکا
۱۱°۰′ شمالی ۸۵°۴′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸۵٫۰۶۷°غربی / 11.000; -85.067 (Nicaragua)   نیکاراگوئه
۱۱°۰′ شمالی ۸۴°۴۹′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸۴٫۸۱۷°غربی / 11.000; -84.817 (Costa Rica)   کاستاریکا
۱۱°۰′ شمالی ۸۴°۲۹′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸۴٫۴۸۳°غربی / 11.000; -84.483 (Nicaragua)   نیکاراگوئه
۱۱°۰′ شمالی ۸۳°۴۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸۳٫۷۸۳°غربی / 11.000; -83.783 (Caribbean Sea) دریای کارائیب
۱۱°۰′ شمالی ۷۴°۴۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۷۸۳°غربی / 11.000; -74.783 (Colombia)   کلمبیا
۱۱°۰′ شمالی ۷۴°۳۴′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۵۶۷°غربی / 11.000; -74.567 (Caribbean Sea) دریای کارائیب
۱۱°۰′ شمالی ۷۴°۱۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۲۸۳°غربی / 11.000; -74.283 (Colombia)   کلمبیا
۱۱°۰′ شمالی ۷۲°۳۱′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۵۱۷°غربی / 11.000; -72.517 (Venezuela)   ونزوئلا
۱۱°۰′ شمالی ۷۱°۳۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۶۱۷°غربی / 11.000; -71.617 (Caribbean Sea) دریای کارائیب خلیج ونزوئلا
۱۱°۰′ شمالی ۷۱°۱۲′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۲۰۰°غربی / 11.000; -71.200 (Venezuela)   ونزوئلا
۱۱°۰′ شمالی ۶۸°۱۹′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۶۸٫۳۱۷°غربی / 11.000; -68.317 (Caribbean Sea) دریای کارائیب گذرکردن از شمال La Tortuga Island,   ونزوئلا
۱۱°۰′ شمالی ۶۴°۲۳′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۶۴٫۳۸۳°غربی / 11.000; -64.383 (Venezuela)   ونزوئلا جزیره مارگاریتا
۱۱°۰′ شمالی ۶۳°۴۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۶۳٫۷۸۳°غربی / 11.000; -63.783 (Caribbean Sea) دریای کارائیب Passing between the جزیرهٔ ترینیداد و توباگو,   ترینیداد و توباگو
۱۱°۰′ شمالی ۶۱°۰′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۶۱٫۰۰۰°غربی / 11.000; -61.000 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس گذرکردن از جنوب Bissagos Islands,   گینه بیسائو
۱۱°۰′ شمالی ۱۵°۱۴′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۲۳۳°غربی / 11.000; -15.233 (Guinea-Bissau)   گینه بیسائو
۱۱°۰′ شمالی ۱۴°۵۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱۴٫۹۵۰°غربی / 11.000; -14.950 (Guinea)   گینه
۱۱°۰′ شمالی ۸°۴۱′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸٫۶۸۳°غربی / 11.000; -8.683 (Mali)   مالی
۱۱°۰′ شمالی ۸°۳۱′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸٫۵۱۷°غربی / 11.000; -8.517 (Guinea)   گینه
۱۱°۰′ شمالی ۸°۱۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۸٫۲۸۳°غربی / 11.000; -8.283 (Mali)   مالی
۱۱°۰′ شمالی ۹°۲۹′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۹٫۴۸۳°غربی / 11.000; -9.483 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۲°۵۰′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۲٫۸۳۳°غربی / 11.000; -2.833 (Ghana)   غنا حدود 8 km
۱۱°۰′ شمالی ۲°۴۶′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۲٫۷۶۷°غربی / 11.000; -2.767 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۱°۳۵′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱٫۵۸۳°غربی / 11.000; -1.583 (Ghana)   غنا
۱۱°۰′ شمالی ۱°۲۴′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱٫۴۰۰°غربی / 11.000; -1.400 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۱°۷′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱٫۱۱۷°غربی / 11.000; -1.117 (Ghana)   غنا حدود 9 km
۱۱°۰′ شمالی ۱°۳′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۱٫۰۵۰°غربی / 11.000; -1.050 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۰°۵۰′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۸۳۳°غربی / 11.000; -0.833 (Ghana)   غنا حدود 2 km
۱۱°۰′ شمالی ۰°۴۸′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۸۰۰°غربی / 11.000; -0.800 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۱°۰′ شمالی ۰°۳۰′ غربی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۰٫۵۰۰°غربی / 11.000; -0.500 (Ghana)   غنا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷