باز کردن منو اصلی

مدار ۱۲ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۱۲ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۱۲ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۱۲°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 12.000; 0.000 (Prime Meridian)   بورکینافاسو
۱۲°۰′ شمالی ۲°۱۹′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۲٫۳۱۷°شرقی / 12.000; 2.317 (Niger)   نیجر For about 15 km
۱۲°۰′ شمالی ۲°۲۸′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۲٫۴۶۷°شرقی / 12.000; 2.467 (Benin)   بنین
۱۲°۰′ شمالی ۳°۱۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۳٫۲۵۰°شرقی / 12.000; 3.250 (Niger)   نیجر
۱۲°۰′ شمالی ۳°۴۰′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۳٫۶۶۷°شرقی / 12.000; 3.667 (Nigeria)   نیجریه
۱۲°۰′ شمالی ۱۴°۳۸′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۴٫۶۳۳°شرقی / 12.000; 14.633 (Cameroon)   کامرون
۱۲°۰′ شمالی ۱۵°۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۰۸۳°شرقی / 12.000; 15.083 (Chad)   چاد Passing just south of انجامنا
۱۲°۰′ شمالی ۲۲°۳۷′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۶۱۷°شرقی / 12.000; 22.617 (Sudan)   سودان
۱۱°۰′ شمالی ۳۲°۴۵′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳۲٫۷۵۰°شرقی / 11.000; 32.750 (South Sudan)   سودان جنوبی
۱۱°۰′ شمالی ۳۳°۱۳′ شرقی / ۱۱٫۰۰۰°شمالی ۳۳٫۲۱۷°شرقی / 11.000; 33.217 (Sudan)   سودان
۱۲°۰′ شمالی ۳۵°۱۸′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۳۵٫۳۰۰°شرقی / 12.000; 35.300 (Ethiopia)   اتیوپی Passing through دریاچه تانا
۱۲°۰′ شمالی ۴۲°۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۰۸۳°شرقی / 12.000; 42.083 (Djibouti)   جیبوتی
۱۲°۰′ شمالی ۴۳°۲۳′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۴۳٫۳۸۳°شرقی / 12.000; 43.383 (Indian Ocean) اقیانوس هند خلیج عدن - passing just north of the northernmost point of   سومالی
دریای عرب - passing just south of the سقطرا archipelago,   یمن
۱۲°۰′ شمالی ۷۵°۱۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۲۵۰°شرقی / 12.000; 75.250 (India)   هند کرالا
کارناتاکا
تامیل نادو
پودوچری - for about 4 km
Tamil Nadu
۱۲°۰′ شمالی ۷۹°۵۱′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۸۵۰°شرقی / 12.000; 79.850 (Indian Ocean) اقیانوس هند خلیج بنگال
۱۲°۰′ شمالی ۹۲°۳۷′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۹۲٫۶۱۷°شرقی / 12.000; 92.617 (India)   هند جزایر آندامان و نیکوبار - South Andaman Island and Havelock Island
۱۲°۰′ شمالی ۹۳°۱′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۹۳٫۰۱۷°شرقی / 12.000; 93.017 (Indian Ocean) اقیانوس هند دریای آندامان
۱۲°۰′ شمالی ۹۷°۴۴′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۹۷٫۷۳۳°شرقی / 12.000; 97.733 (Myanmar)   میانمار (Burma) Mergui Archipelago and mainland
۱۲°۰′ شمالی ۹۹°۳۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۵۸۳°شرقی / 12.000; 99.583 (Thailand)   تایلند
۱۲°۰′ شمالی ۹۹°۵۲′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۸۶۷°شرقی / 12.000; 99.867 (Gulf of Thailand) خلیج تایلند
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۲°۱۸′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۳۰۰°شرقی / 12.000; 102.300 (Thailand)   تایلند Island of Ko Chang
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۲°۲۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۴۱۷°شرقی / 12.000; 102.417 (Gulf of Thailand) خلیج تایلند
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۲°۴۶′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۷۶۷°شرقی / 12.000; 102.767 (Thailand)   تایلند For about 1 km
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۲°۴۷′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۲٫۷۸۳°شرقی / 12.000; 102.783 (Cambodia)   کامبوج
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۶°۴۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۶٫۷۵۰°شرقی / 12.000; 106.750 (Vietnam)   ویتنام
۱۲°۰′ شمالی ۱۰۹°۱۴′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰۹٫۲۳۳°شرقی / 12.000; 109.233 (South China Sea) دریای جنوبی چین Passing just north of the island of Culion,   فیلیپین
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۰°۱′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۰٫۰۱۷°شرقی / 12.000; 120.017 (Philippines)   فیلیپین جزیره بوسوانگا
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۰°۲۰′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۰٫۳۳۳°شرقی / 12.000; 120.333 (Sulu Sea) دریای سولو
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۱°۲۲′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۱٫۳۶۷°شرقی / 12.000; 121.367 (Philippines)   فیلیپین Semirara Island
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۱°۲۴′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۱٫۴۰۰°شرقی / 12.000; 121.400 (Sulu Sea) دریای سولو Passing just north of the island of Molocamboc,   فیلیپین
Passing just north of the island of Borocay,   فیلیپین
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۱°۵۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۱٫۹۱۷°شرقی / 12.000; 121.917 (Sibuyan Sea) دریای سیبویان
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۳°۱۱′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۱۸۳°شرقی / 12.000; 123.183 (Philippines)   فیلیپین Masbate Island
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۳°۱۵′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۲۵۰°شرقی / 12.000; 123.250 (Visayan Sea) دریای ویسایا Asid Gulf
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۳°۴۳′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۷۱۷°شرقی / 12.000; 123.717 (Philippines)   فیلیپین Masbate Island
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۴°۲′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۰۳۳°شرقی / 12.000; 124.033 (Samar Sea) Samar Sea Passing just south of the island of Tagapul-an,   فیلیپین
Passing just north of the island of Almagro,   فیلیپین
Passing just north of the island of Camandag,   فیلیپین
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۴°۴۱′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۶۸۳°شرقی / 12.000; 124.683 (Philippines)   فیلیپین Samar Island
۱۲°۰′ شمالی ۱۲۵°۲۸′ شرقی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۴۶۷°شرقی / 12.000; 125.467 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام Passing just north of انوتاک atoll,   جزایر مارشال
Passing just north of آب‌سنگ حلقوی بیکینی,   جزایر مارشال
Passing just south of Bikar Atoll,   جزایر مارشال
۱۲°۰′ شمالی ۸۶°۴۱′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۸۶٫۶۸۳°غربی / 12.000; -86.683 (Nicaragua)   نیکاراگوئه Passing through دریاچه نیکاراگوئه
۱۲°۰′ شمالی ۸۳°۴۶′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۸۳٫۷۶۷°غربی / 12.000; -83.767 (Caribbean Sea) دریای کارائیب Passing just south of the Corn Islands,   نیکاراگوئه
Passing just south of the Albuquerque Cays,   کلمبیا
۱۲°۰′ شمالی ۷۲°۱۱′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۱۸۳°غربی / 12.000; -72.183 (Colombia)   کلمبیا Guajira Peninsula
۱۲°۰′ شمالی ۷۱°۹′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۱۵۰°غربی / 12.000; -71.150 (Caribbean Sea) دریای کارائیب خلیج ونزوئلا
۱۲°۰′ شمالی ۷۰°۱۵′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۲۵۰°غربی / 12.000; -70.250 (Venezuela)   ونزوئلا Paraguaná Peninsula
۱۲°۰′ شمالی ۶۹°۴۹′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۶۹٫۸۱۷°غربی / 12.000; -69.817 (Caribbean Sea) دریای کارائیب Passing between the islands of کوراسائو and Klein Curaçao,   کوراسائو
Passing just south of the island of بونیر,   هلند
Passing just north of the Las Aves archipelago,   ونزوئلا
Passing just north of the مجمع‌الجزایر لوس روکوئز,   ونزوئلا
Passing just north of La Orchila island,   ونزوئلا
Passing just north of Blanquilla Island,   ونزوئلا
۱۲°۰′ شمالی ۶۱°۴۸′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۶۱٫۸۰۰°غربی / 12.000; -61.800 (Grenada)   گرنادا
۱۲°۰′ شمالی ۶۱°۴۲′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۶۱٫۷۰۰°غربی / 12.000; -61.700 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۱۲°۰′ شمالی ۱۶°۲۰′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۶٫۳۳۳°غربی / 12.000; -16.333 (Guinea-Bissau)   گینه بیسائو
۱۲°۰′ شمالی ۱۳°۴۲′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۳٫۷۰۰°غربی / 12.000; -13.700 (Guinea)   گینه
۱۲°۰′ شمالی ۱۱°۱۶′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۲۶۷°غربی / 12.000; -11.267 (Mali)   مالی For about 3 km
۱۲°۰′ شمالی ۱۱°۱۴′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۲۳۳°غربی / 12.000; -11.233 (Guinea)   گینه
۱۲°۰′ شمالی ۱۰°۴۶′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۷۶۷°غربی / 12.000; -10.767 (Mali)   مالی
۱۲°۰′ شمالی ۱۰°۳۴′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۵۶۷°غربی / 12.000; -10.567 (Guinea)   گینه
۱۲°۰′ شمالی ۸°۴۸′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۸٫۸۰۰°غربی / 12.000; -8.800 (Mali)   مالی
۱۲°۰′ شمالی ۴°۵۵′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۴٫۹۱۷°غربی / 12.000; -4.917 (Burkina Faso)   بورکینافاسو
۱۲°۰′ شمالی ۴°۴۵′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۴٫۷۵۰°غربی / 12.000; -4.750 (Mali)   مالی For about 1 km
۱۲°۰′ شمالی ۴°۴۴′ غربی / ۱۲٫۰۰۰°شمالی ۴٫۷۳۳°غربی / 12.000; -4.733 (Burkina Faso)   بورکینافاسو

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷