مدار ۸ درجه جنوبی

مدار ۸ درجه جنوبی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۸ درجهٔ جنوبی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۸ درجه جنوبی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۸°۰′ جنوبی ۰°۰′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۰٫۰۰۰°شرقی / -8.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس
۸°۰′ جنوبی ۱۳°۱۱′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۳٫۱۸۳°شرقی / -8.000; 13.183 (Angola)   آنگولا
۸°۰′ جنوبی ۱۷°۲۹′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۷٫۴۸۳°شرقی / -8.000; 17.483 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۸°۰′ جنوبی ۱۸°۱۰′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۸٫۱۶۷°شرقی / -8.000; 18.167 (Angola)   آنگولا
۸°۰′ جنوبی ۱۸°۱۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۸٫۳۰۰°شرقی / -8.000; 18.300 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۸°۰′ جنوبی ۱۸°۲۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۸٫۳۸۳°شرقی / -8.000; 18.383 (Democratic Republic of the Congo / Angola border)   جمهوری دموکراتیک کنگو /   آنگولا border
۸°۰′ جنوبی ۱۸°۳۱′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۸٫۵۱۷°شرقی / -8.000; 18.517 (Angola)   آنگولا
۸°۰′ جنوبی ۱۸°۴۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۸٫۸۰۰°شرقی / -8.000; 18.800 (Democratic Republic of the Congo / Angola border)   جمهوری دموکراتیک کنگو /   آنگولا border
۸°۰′ جنوبی ۱۹°۲۲′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۹٫۳۶۷°شرقی / -8.000; 19.367 (Angola)   آنگولا
۸°۰′ جنوبی ۲۱°۴۶′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۲۱٫۷۶۷°شرقی / -8.000; 21.767 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۸°۰′ جنوبی ۳۰°۲۷′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۰٫۴۵۰°شرقی / -8.000; 30.450 (Lake Tanganyika) دریاچه تانگانیکا
۸°۰′ جنوبی ۳۰°۵۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۰٫۸۸۳°شرقی / -8.000; 30.883 (Tanzania)   تانزانیا
۸°۰′ جنوبی ۳۹°۲۷′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۹٫۴۵۰°شرقی / -8.000; 39.450 (Indian Ocean) اقیانوس هند گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Mafia,   تانزانیا
۸°۰′ جنوبی ۳۹°۴۵′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۹٫۷۵۰°شرقی / -8.000; 39.750 (Tanzania)   تانزانیا جزیرهٔ Chole
۸°۰′ جنوبی ۳۹°۴۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۹٫۸۰۰°شرقی / -8.000; 39.800 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۸°۰′ جنوبی ۱۱۰°۱۵′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۰٫۲۵۰°شرقی / -8.000; 110.250 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ جاوه
۸°۰′ جنوبی ۱۱۴°۲۵′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۴٫۴۱۷°شرقی / -8.000; 114.417 (Bali Sea) بالی گذرکردن از شمال جزیرهٔ بالی,   اندونزی
۸°۰′ جنوبی ۱۱۷°۹′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۷٫۱۵۰°شرقی / -8.000; 117.150 (Flores Sea) دریای فلورس گذرکردن از شمال جزیرهٔ سامباوا,   اندونزی
۸°۰′ جنوبی ۱۲۲°۴۷′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۲٫۷۸۳°شرقی / -8.000; 122.783 (Banda Sea) دریای باندا گذرکردن از شمال جزیرهٔ فلورس (جزیره),   اندونزی
گذرکردن از شمال جزیرهٔ Alor,   اندونزی
۸°۰′ جنوبی ۱۲۵°۴۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۵٫۷۱۷°شرقی / -8.000; 125.717 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Liran و Wetar
۸°۰′ جنوبی ۱۲۵°۴۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۵٫۸۰۰°شرقی / -8.000; 125.800 (Wetar Strait) Wetar Strait گذرکردن از شمال جزیرهٔ Kisar,   اندونزی
۸°۰′ جنوبی ۱۲۹°۳۹′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۹٫۶۵۰°شرقی / -8.000; 129.650 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Babar
۸°۰′ جنوبی ۱۲۹°۴۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۹٫۸۰۰°شرقی / -8.000; 129.800 (Timor Sea) دریای تیمور
۸°۰′ جنوبی ۱۳۱°۱۲′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۱٫۲۰۰°شرقی / -8.000; 131.200 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Yamdena
۸°۰′ جنوبی ۱۳۱°۱۹′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۱٫۳۱۷°شرقی / -8.000; 131.317 (Arafura Sea) دریای آرافورا
۸°۰′ جنوبی ۱۳۷°۵۰′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۷٫۸۳۳°شرقی / -8.000; 137.833 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Yos Sudarso و گینه نو
۸°۰′ جنوبی ۱۴۱°۱′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۱٫۰۱۷°شرقی / -8.000; 141.017 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ گینه نو
۸°۰′ جنوبی ۱۴۳°۵۵′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۳٫۹۱۷°شرقی / -8.000; 143.917 (Gulf of Papua) Gulf of Papua
۸°۰′ جنوبی ۱۴۵°۴۸′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۵٫۸۰۰°شرقی / -8.000; 145.800 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ گینه نو
۸°۰′ جنوبی ۱۴۷°۵۷′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۷٫۹۵۰°شرقی / -8.000; 147.950 (Solomon Sea) دریای سلیمان
۸°۰′ جنوبی ۱۵۶°۳۱′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۶٫۵۱۷°شرقی / -8.000; 156.517 (Solomon Islands)   جزایر سلیمان جزیرهٔ Ranongga
۸°۰′ جنوبی ۱۵۶°۳۵′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۶٫۵۸۳°شرقی / -8.000; 156.583 (Solomon Sea) دریای سلیمان
۸°۰′ جنوبی ۱۵۶°۵۶′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۶٫۹۳۳°شرقی / -8.000; 156.933 (Solomon Islands)   جزایر سلیمان جزیرهٔ Kolombangara
۸°۰′ جنوبی ۱۵۷°۱۱′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۷٫۱۸۳°شرقی / -8.000; 157.183 (Kula Gulf) Kula Gulf
۸°۰′ جنوبی ۱۵۷°۲۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۷٫۳۸۳°شرقی / -8.000; 157.383 (Solomon Islands)   جزایر سلیمان جزیرهٔ New Georgia
۸°۰′ جنوبی ۱۵۷°۳۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۷٫۵۵۰°شرقی / -8.000; 157.550 (New Georgia Sound) New Georgia Sound
۸°۰′ جنوبی ۱۵۸°۵۳′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۸٫۸۸۳°شرقی / -8.000; 158.883 (Solomon Islands)   جزایر سلیمان جزیره سانتا ایزابل
۸°۰′ جنوبی ۱۵۹°۲۴′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۹٫۴۰۰°شرقی / -8.000; 159.400 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Dai,   جزایر سلیمان
۸°۰′ جنوبی ۱۷۸°۲۰′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۷۸٫۳۳۳°شرقی / -8.000; 178.333 (Tuvalu)   تووالو نوکوفتائو atoll
۸°۰′ جنوبی ۱۷۸°۲۴′ شرقی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۷۸٫۴۰۰°شرقی / -8.000; 178.400 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام The parallel defines the northern maritime boundary of the   جزایر کوک from the نصف‌النهار ۱۶۷ درجه غربی to the نصف‌النهار ۱۵۶ درجه غربی
۸°۰′ جنوبی ۱۴۰°۴۳′ غربی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۰٫۷۱۷°غربی / -8.000; -140.717 (French Polynesia)   پلی‌نزی فرانسه جزیرهٔ Eiao
۸°۰′ جنوبی ۱۴۰°۴۰′ غربی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۰٫۶۶۷°غربی / -8.000; -140.667 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۸°۰′ جنوبی ۷۹°۱۳′ غربی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۷۹٫۲۱۷°غربی / -8.000; -79.217 (Peru)   پرو
۸°۰′ جنوبی ۷۳°۴۰′ غربی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۷۳٫۶۶۷°غربی / -8.000; -73.667 (Brazil)   برزیل اکری
آمازوناس
روندونیا
Amazonas
ماتو گروسو
پارا
توکانتینس
مارانیائو - حدود 11km
Tocantins
Maranhão
پیاوی
پرنامبوکو
پارائیبا
Pernambuco
۸°۰′ جنوبی ۳۴°۵۰′ غربی / ۸٫۰۰۰°جنوبی ۳۴٫۸۳۳°غربی / -8.000; -34.833 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Passing just to the south of اسنشن,   سینت هلینا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷