مدال ادبی نجیب محفوظ

مدال ادبی نجیب محفوظ از جایزه جوایز ادبی ادبیات عرب است. این جایزه به بهترین رمانی داده می‌شود که به زبان عربی نوشته شده ولی هنوز به انگلیسی ترجمه نشده باشد. کتاب برنده توسط انتشارات دانشگاه آمریکایی قاهره به انگلیسی ترجمه می‌شود. دانشگاه آمریکایی قاهره این جایزه را از سال ۱۹۹۶ در ۱۱ دسامبر هر سال، سالروز تولد نجیب محفوظ-نویسنده برنده نوبل- اهدا می‌کند.

برندگان

منابع

Naguib Mahfouz Medal for Literature