باز کردن منو اصلی

مدرس، از مراتب علمی آموزش و پرورش است. این مرتبه بالاتر از مرتبهٔ هنرآموزی و دبیری و پایین‌تر از مربی است.

منابعویرایش