باز کردن منو اصلی

مدرس، از مراتب علمی دانشگاهی برای اعضای غیرهیئت‌علمی و معادل Lecturer است.

منابعویرایش