مرتضی ویشکایی

قاضی ایرانی

مرتضی ویشکایی (۱۲۷۱-۱۳۵۷ ه‍.خ.) قاضی دادگستری در دوره پهلوی بود.

زندگی

ویرایش

او در سال ۱۲۷۱ ه‍.خ. در رشت به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات قدیم و جدید، وارد تشکیلات قضایی ایران شد. او تمامی مراحل قضایی را از دادیاری، بازپرسی، دادستانی، ریاست دادگاه شهرستان، ریاست دادگاه استان، دادیاری و مستشاری دیوان عالی کشور طی نمود.

وی سالیان دراز رئیس شعب مختلف دیوان عالی کشور بود و آخرین سمتش ریاست دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات بود.

او به خاطر حضور در تشییع جنازه نورالدین الموتی مغضوب محمدرضا شاه پهلوی واقع شد و بازنشسته گردید و عاقبت در سال ۱۳۵۷ درگذشت.

مرتضی ویشکایی هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق اروپایی متبحر و صاحب نظر بود.

فرزندش محمدرضی ویشکایی در دوره پهلوی از صاحب منصبان اقتصادی کشور بود و دو بار هم در کابینه‌های سید جعفر شریف‌امامی به وزارت رسید.

منابع

ویرایش
  • عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج ۳ ص ۱۷۱۸ .