مرحله جنینی

مرحله جنینی به دوره‌های مختلف شکل‌گیری جنین انسان و حیوانات گفته می‌شود که تحت تاثیر عوامل رشد و تغییرات سلولی می‌باشد.

مراحل جنینی در انسانویرایش

مراحل جنینی در موشویرایش

مرحله جنینی در موش‌ها از اولین شب قرار دادن موش نر و ماده در کنار هم (که تا فردای آن روز نصف یک روز محسوب می‌شود) محاسبه می‌شود. بنابراین ۸ روز بعد از آن مرحله جنینی ۸.۵ می‌باشد.

تکامل جنین موش در مراحل جنینی مختلفویرایش

تکامل دستگاه عصبی در جنین موشویرایش

منبعویرایش

  • Experimental Embryology of the Mouse by Kurt Burki, S Karger AG, 1986