مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۶

مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۶ با شرکت تیم‌های ملی فوتبال عضو یوفا برای انتخاب ۴ تیم برتر جام ملت‌های اروپا ۱۹۷۶ برگزار شده است.

مرحله اول

ویرایش

گروه ۱

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  چکسلواکی ۹ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۵ ۵
  انگلستان ۸ ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۱ ۳
  پرتغال ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۵ ۷
  قبرس ۰ ۶ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱۶

گروه ۲

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  ولز ۱۰ ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۴ ۴
  مجارستان ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۵ ۸
  اتریش ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۷
  لوکزامبورگ ۰ ۶ ۰ ۰ ۶ ۷ ۲۸

گروه ۳

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  یوگسلاوی ۱۰ ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۲ ۴
  ایرلند شمالی ۶ ۶ ۳ ۰ ۳ ۸ ۵
  سوئد ۶ ۶ ۳ ۰ ۳ ۸ ۹
  نروژ ۲ ۶ ۱ ۰ ۵ ۵ ۱۵

گروه ۴

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  اسپانیا ۹ ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۰ ۶
  رومانی ۷ ۶ ۱ ۵ ۰ ۱۱ ۶
  اسکاتلند ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۸ ۶
  دانمارک ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۴

گروه ۵

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  هلند ۸ ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۴ ۸
  لهستان ۸ ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۵
  ایتالیا ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۳ ۳
  فنلاند ۱ ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۳

گروه ۶

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  اتحاد جماهیر شوروی ۸ ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۰ ۶
  جمهوری ایرلند ۷ ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۵
  ترکیه ۶ ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۱۰
   سوئیس ۳ ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۰

گروه ۷

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  بلژیک ۸ ۶ ۳ ۲ ۱ ۶ ۳
  آلمان شرقی ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۸ ۷
  فرانسه ۵ ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۶
  ایسلند ۴ ۶ ۱ ۲ ۳ ۳ ۸

گروه ۸

ویرایش
تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده
  آلمان غربی ۹ ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۴ ۴
  یونان ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۱۲ ۹
  بلغارستان ۶ ۶ ۲ ۲ ۲ ۱۲ ۷
  مالت ۲ ۶ ۱ ۰ ۵ ۲ ۲۰

یک چهارم نهایی

ویرایش
تیم ۱ نتیجه نهایی تیم ۲ بازی رفت بازی برگشت
چکسلواکی   ۴–۲   اتحاد جماهیر شوروی ۲–۰ ۲–۲
یوگسلاوی   ۳–۱   ولز ۲–۰ ۱–۱
اسپانیا   ۱–۳   آلمان غربی ۱–۱ ۰–۲
هلند   ۷–۱   بلژیک ۵–۰ ۲–۱

منابع

ویرایش