باز کردن منو اصلی

مردم‌سالاری شورایی یا مردم‌سالاری گفتگویی، نوعی از دموکراسی است که استدلال و گفتگو در مرکزیت تصمیم‌سازی آن قرار دارد.

کتاب‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی