مرزبان پسر جستان

(تغییرمسیر از مرزبان بن جستان)

مرزبان بن جستان، یکی از معروف‌ترین و قوی‌ترین پادشاهان جستانیان است که توانست برای مدتی حکمرانی بکند. اولین پادشاهی که از جستانیان معروف است مرزبان پسر جستان که در زمان خلیفه هارون الرشید است. پناه بردن یحیی بن عبدالله به کوهستان دیلم و داستان او که در زمان مرزبان یا زمان پدرش جستان بوده است.[۱]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • باسورث، ک. ا (۱۳۹۰). «طاهریان و صفاریان». در ریچارد نلسون فرای. تاریخ ایران کمبریج. ج. ۴. ترجمهٔ حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۰-۰۳۰۲-۲.