مرغ جوگندمی دم‌خاکستری

گونه‌ای از آبچیلیک‌های ترینگا

مرغ جوگندمی دم‌خاکستری گونه‌ای است آبچر که در تیره آبچلیکان قرار دارد. تاسمانی، جنوب و غرب استرالیا زادگاه این پرنده است.

مرغ جوگندمی دم‌خاکستری
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرنده
راسته: سلیم‌سانان
تیره: آبچلیکان
سرده: آبچلیک‌ها
گونه: مرغ جوگندمی دم‌خاکستری
نام دوبخشی
Tringa brevipes
(Vieillot, 1816)
مترادف

Heteroscelus brevipes

منابع ویرایش